Manifest de les Dones d’En Comú Podem Santa Coloma davant el #25N

El grup de Dones en Comú Podem volem posar de manifest el nostre suport a la Declaració Institucional que s’aprovarà al Ple Municipal del 26 de Novembre a Santa Coloma de Gramenet.

Al mateix temps però volem matissar una sèrie d’aspectes que a nivell municipal considerem que també s’han de recollir com a mesures contra la violència de gènere i com a eixos de treball de tots els grups municipals que constituïm el Consistori i que ens hem sumat a aquesta Declaració:

  • Per una banda, volem incidir en la importància de les dades que mostren com 1 de cada 4 joves veu normal la violència de gènere a la parella, així com que un 42,6% de les noies entre 16 i 17 anys hagi sofert violència de control, com pot ser fiscalitzar les seves xarxes socials o establir regles sobre la manera de vestir, entre altres tipus de violència. A més, els casos de les violacions múltiples han suposat per a les nostres joves la persistència d’una cultura de la violència en tots els àmbits i espais de la vida de les dones, així com la constatació de la vulnerabilitat de totes elles. Dones en Comú Podem van emmarcar la nostra campanya “Santako sense violències” en aquest context de desprotecció que es dóna en diferents espais de la vida de les dones i especialment en els espais d’oci, en el cas de les més joves. Per aquest motiu, vam iniciar la sensibilització d’aquest tema en alguns locals i bars de la ciutat. Aquest treball finalment s’ha vist materialitzat en un protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais d’oci i festes. En aquest sentit, considerem que s’ha de seguir fent més actuacions educatives adreçades al jovent per tal d’eradicar qualsevol violència sexual i lgtbifòbica que es pugui produir contra aquests col·lectius.
  • Totes les dones, lesbianes, bisexuals, intersexuals i trans hem de veure reconeguts tots els nostres drets i els hem de poder exercir plenament, amb independència de la condició administrativa, incloent-hi drets socials com el dret a la salut, al treball i a l‘habitatge, condicions bàsiques per a sortir de relacions abusives i en conseqüència que es garanteixi la nostre seguretat jurídica i protecció quan denunciem violències masclistes.
  • Tampoc volem oblidar la vulnerabilitat d’altres dones, aquelles que per les seves circumstàncies personals o socials pateixen més situacions de violència de gènere, sexual o d’altre caire. Ens referim a les dones amb trastorns mentals, drogodependències, sensellarisme, dones migrades, dones monomarentals sense recursos, etc. Considerem prioritàries les intervencions municipals amb aquests col.lectius assumint unes partides pressupostàries àmplies des d’una perspectiva feminista i de gènere. En cas contrari s’està contribuint a la violència institucional i la victimització secundària d’aquests col·lectius que es senten desatesos des dels serveis socials i els serveis adreçats a dones, per exemple, quan no poden empadronar-se o quan no es considera la vulnerabilitat de les dones sense llar que en algunes ocasions pateixen trastorns mentals, o són dones immigrades sense papers… que molt sovint pateixen violències sexuals al carrer.
  • També volem fer esment al Jutjat de Violència de Gènere a la nostra ciutat que amb l’excusa de la territorialització i comarcalització del jutjats, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha intentat traslladar a un altre municipi. Hem de lluitar per mantenir aquest servei per a la ciutadania a Santa Coloma perquè ja som coneixedores del que costa denunciar i de les traves que suposa per a la majoria de dones no gaudir d’aquest servei, per tant, la proximitat és totalment necessària si volem afavorir que les dones no silenciïn els casos amb que es troben.
  • L’augment del vot a partits d’ultradreta a la nostra ciutat fa necessari que denunciem de forma coordinada i unitària l’auge del feixisme, les polítiques racistes i els discursos d’odi que ataquen directament a la lluita feminista que tants avenços ha aconseguit cap a la igualtat en les darreres dècades. No podem contribuir a mantenir a la nostra ciutat una estructura ideològica patriarcal que legitimi la desigualtat, la subordinació de les dones, i organitzi la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.

Contra la violència cap a les dones, NO ES NO i Prou Justícia Patriarcal!!