Preguntes i Precs al Ple Municipal de Novembre de 2019

Al passat Ple Municipal, el nostre Grup d’En Comú Podem va fer les següents preguntes i precs:

PREGUNTES:
– En relació a l’oci nocturn de la nostra ciutat. El nostre grup municipal, i entenem que també l’equip de govern, dóna suport i recolza un oci nocturn que aposti per una oferta cultural com poden ser els concerts en petits formats que es realitzen a alguns locals de la nostra ciutat. En relació a aquest tema, ens han informat que alguns locals del barri del centre de la ciutat se’ls ha prohibit fer aquesta activitat.
A quins locals se’ls hi ha prohibit fer aquestes activitats? Per quins motius?

– Actualment els pàrquings públics de la ciutat disposen d’un parell de places per cotxes elèctrics en les places de rotació. Té l’Ajuntament planificat la instal·lació d’aquest servei de connexió a la xarxa a les diferents places que ho solicitin i que han modificat el seu cotxe vell per un de nou i elèctric?

– Quins dispositius productors d’energia neta (energia renovable) té l’Ajuntament? On estan ubicats? Quin és el benefici que aporta l’energia produïda?

– Quina recaptació es fa sobre l’impost que tenen els caixers automàtics bancaris que es troben a la façana dels edificis a la nostra ciutat?

– Quina ha estat la despesa que ha assumit l’Ajuntament en relació a pernoctacions d’urgència durant tot l’any 2018? I en el que portem de 2019?

– Quina ha estat la despesa que ha assumit l’Ajuntament en lloguers en locals privats per serveis propis de l’Ajuntament o destinats a entitats de Santa Coloma de Gramenet?

– Ha contractat aquest Ajuntament els serveis de l’empresa Sores (Pensión San Justo) o una altra empresa per a cobrir una eventualitat com l’Operació Fred a la nostra ciutat? En aquests serveis contractats s’inclouen la manutenció alimentària per atendre a possibles ciutadans i ciutadanes que necessitin cobertura? De quins recursos propis, a nivel profesional i material, disposa l’Ajuntament per atendre una Operació Fred als mesos de novembre, desembre de 2019 i gener, febrer i març de 2020?

PRECS:
– Instem a l’Ajuntament a l’adquisició d’un equip de megafonía per tal que el puguin fer servir les entitats que el necessiten quan fan actes a la plaça en defensa dels drets de la ciutadanía, com pot ser l’entitat SOS Gent Gran o els grups de dones de la ciutat.

– Demanem la retirada de les tanques metàl·liques del parc de Can Zam.