Preguntes i Precs al Ple Municipal de Gener 2020

Núria Larroya Gordo, com a presidenta del Grup Municipal En Comú Podem Santa Coloma, formula al Ple Municipal les següents Preguntes i Precs:

PREGUNTES:

1. El mercat de Singuerlín té com una de les seves característiques la gran mobilitat de persones que ve d’altres barris sobretot els situats a la muntanya i que es desplaça per fer les seves compres setmanals. De dijous a dissabte es concentra més mobilitat i es fa servir el pàrquing per càrrega i descàrrega de les seves usuàries creant-se de vegades fins hi tot cues per accedir-hi. Davant de l’inici de les obres del pàrquing del mercat de Singuerlín hi ha cert malestar entre les paradistes perquè no hi ha opció de càrrega i descàrrega per les usuàries.

– Es preveu habilitar alguna zona de càrrega i descàrrega per les usuàries en horari de mercat ?

2. Durant la cavalcada dels Reis mags es va produir un retard a l’arribada a la Plaça de la Vila degut a la impossibilitat de passar d’algunes carrosses per algun carrer del trajecte. Durant aquest incident es van treure pilones i senyals de trànsit.

– S’ha fet la reposició d’aquestes pilones i senyals?
– Quines comprovacions prèvies a la cavalcada es realitzen per evitar aquestes situacions?

3. Coneixent la normativa municipal i de la Generalitat en quant a tinença d’animals i la seva utilització en activitats públiques, hem estat coneixedores també de què durant la Cavalcada dels Reis Mags que es va produir al barri Llatí es van utilitzar animals.

– És cert aquest fet?
– En base a què es van utilitzar cavalls en una Cavalcada a Santa Coloma de Gramenet?

4. El nostre grup municipal, i entenem que la resta de grups del consistori també, pateix per la marxa constant de personal de Serveis Socials de Santa Coloma. Per una ciutat com la nostra, aquesta marxa de personal hauria de ser un fet que tingui una resposta per part del consistori, per tal de garantir un bon funcionament del servei, i una continuïtat en les intervencions i seguiment dels casos.

– Té aquest Equip de Govern alguna explicació per aquests casos en l’àrea de Serveis Socials?
– Es planteja l’equip de govern fer algun tipus d’estudi dels motius de la marxa del personal del servei i com prevenir-la?
– Quines mesures s’estan desenvolupant per paliar aquestes mancances de personal?

5. Portem una temporada intensa on a la nostra ciutat es donen incidents importants de casos de contenidors cremats per tots els barris. Aquest contenidors cremats provoquen grans alteracions ambientals, urbanístiques, per no parlar de la por que genera entre la nostra població.

– Quines mesures estan prenent els serveis per tal de donar resposta a aquestes situacions?
– Quants contenidors es van cremar al 2019? i en el que portem d’any 2020?
– S’ha agafat a la persona responsable d’aquest bandalisme?
– Quin és el procés de reparació/canvi de contenidors?
– Quin cost produeix aquest fet? Si s’ha agafat a la persona, se li imputa el cost de la reparació?

6. Aquest mes de Gener ha sigut intens i dur a tot l’estat pel fred patit i pel temporal Glòria.

– Quines mesures ha pres l’Ajuntament davant l’onada de fred del Gener?
– Quines destrosses ha fet el temporal Glòria a la nostra ciutat?
– Està avaluat les reparacions a fer? A quin import ascendeix?

7. Quins mitjans o solucions existeixen als espais culturals de la nostra ciutat amb l’objectiu de la supressió de les barreres de comunicació existents per a persones amb diversitat funcional auditiva o visual?

8. Donat que darrerament l’Ajuntament està realitzant contractacions de personal, mitjançant borses d’oferta pública pròpies, i en el seu defecte, amb les d’altres administracions.
– L’ajuntament té com a objectiu fer promoció interna entre le seves treballadores?
– Quin percentatge de promoció interna ha realitzat l’Ajuntament en l’any 2018, 2019 i té previst realitzar en el 2020?

PRECS:

9. Recentment ens ha arribat al nostre coneixement el cas de l’edifici del Carrer Sant Francesc, 13, al barri de Santa Rosa. La situació d’aquest edifici és lamentable i la comunitat de propietaris fa molt temps que demanen que se’ls inclogui dintre d’algun Pla de Rehabilitació, sense obtenir resposta positiva a les seves peticions. Molts dels veïns no poden fer front a la reforma de l’edifici.
D’ençà unes setmanes, després d’anys intentant trobar una solució, sembla que s’han donat passes per a intentar-ho de manera seriosa, però què es presenta a molt llarg termini. Des del nostre grup, demanem que es trobi una solució el més aviat possible per la calamitosa situació que viu aquest edifici i que es treballi per a solucionar de manera ràpida tant aquesta com d’altres situacions que es puguin donar en una ciutat com la nostra.

10. Treure les tanques de Can Zam.

11. Donades les queixes que encara rep el nostre grup de veïns i veïnes de la ciutat en relació a les vibracions ocasionades per badens reductors de velocitat de cautxú, on els vehicles pesats continuen passant a grans velocitats, fent vibrar l’interior dels habitatges. Proposem, novament, la seva modificació per d’altres més efectius, com els coixins berlinesos, ja que queda clar que en avingudes grans, molts autobusos i camions no redueixen la velocitat, sobretot en horari nocturn, produint així altes vibracions als edificis pròxims d’aquests badens.
Un exemple clar són els dos badens que hi han a l’avinguda Ramón Berenguer IV, un que hi ha al número 62 i l’altre una mica més amunt a 107.

12. La propera Cavalcada esperem que l’Ajuntament prengui consciència dels valors ambientals que promou i que publica en els seus Fulls informatius i què no es torni a utilitzar l’helicòpter per portar als Reis Mags d’Orient.

13. L’Ajuntament en ares de donar una resposta real a la ciutadania i per tal de ser el més transparent possible, demanem que s’actualitzin les borses d’oferta laboral que hi apareixen amb totes les dades.

14. Un dels problemes amb que ens trobem si volem tenir una ciutat amable i habitable és el de la il·luminació de diverses zones de la ciutat. Una d’aquestes zones és, per exemple, el Parc de Can Peixauet que, quan el Sol es posa, no presenta una il·luminació gaire potent. Demanem que es faci un estudi de les zones de Santa Coloma que necessitarien més llum a les nits per a ser més segures i que, en aquest cas concret del Parc, que s’estudii el seu manteniment.

Núria Larroya Gordo
Presidenta Grup Municipal En Comu Podem
Santa Coloma de Gramenet, 27 de Gener de 2020