Parlem de salut mental

Article publicat a Elmirall.net al mes de maig 2021

Quan parlem d’atenció sanitària cap a la persona, des d’En Comú Podem volem reivindicar el dret que tenim totes a ser ateses en els nostres diferents processos vitals, i aquí volem parlar especialment de la salut mental. Actualment, patim per una xarxa sanitària col·lapsada per la situació de pandèmia, amb uns equips sanitaris que necessiten més efectius i millors condicions laborals, i que tot i això, han respòs en aquest temps d’una manera formidable que no ens cansarem de reconèixer.

Actualment les polítiques neoliberals estan convertint el dret a la salut i l’assistència sanitària en un negoci. I, és clar, hem de disposar i exigir més recursos, però l’atenció a la salut mental no només passa per això.

Hem d’entendre que hi han dolències que no es veuen, però que també han de ser visibilitzades i que són molt maltractades. Des del nostre grup, ja ho vam defensar al nostre programa quan ens vam presentar a les eleccions municipals o fins i tot en totes les trobades que hem tingut en l’elaboració i seguiment del pacte local per a la recuperació de la ciutat, necessitem posar a la nostra agenda l’atenció a la salut mental, amb urgència. I més, en una situació de pandèmia com l’actual, necessitem garantir els drets a les persones que pateixen problemes de salut mental amb molta celeritat.

Es tracta de fer, però fer amb sentit. I per tal de fer amb sentit cal garantir recursos (ampliant els serveis dels CDIAP’s, CSMIJ’s, CSMA’s, el CAS i revertir les problemàtiques que n’hi han amb les llistes d’espera, o amb la tardança en les sessions; així com reclamant la incorporació també de professionals de l’atenció psicològica als serveis socials municipals) i sobretot, cal donar temps i espais a les persones que passen per problemes personals que no tenen una fàcil solució.

Estem defensant un dret bàsic. Un dret universal, el dret a la salut és un dret humà fonamental, amb independència a la situació administrativa de la persona, que està reconegut en nombroses normes nacionals i internacionals.

Núria Larroya és regidora d’En Comú Podem a Santa Coloma de Gramenet