Enfortir l’Atenció Primària

Article publicat a l’Ajuntament Informa de Juliol 2021

El passat 30 de juny veïnes i veïns de Santa Coloma es van mobilitzar per defensar l’Atenció Primària, reclamant la reobertura dels CAPs i dels consultoris locals. Tot el territori es va unir sota el lema “Més que mai Sanitat Pública” on s’instava al Govern de la Generalitat al compliment de deu punts bàsics per una atenció primària digna. I és que cal transformar els aplaudiments del confinament en recursos cap a la nostra sanitat pública i que els professionals de la salut puguin atendre amb millors condicions la ciutadania.

L’enfortiment de l’Atenció Primària no ha de dependre només de la professionalitat de sanitàries i sociosanitàries, que l’han demostrat i la demostren amb escreix, ha de garantir eines efectives desde tots els àmbits i coordinades en tots els serveis sanitaris. Es necessita un nou pacte sanitari on s’inclogui la part ecòmica, infraestructures, millora de les condicions i recursos per als i les professionals de la salut, coordinant els serveis de salut amb serveis socials.

Cal preservar el valor de la relació personal entre pacient i el professional sanitari i no delegar-ho a les consultes telefòniques o telemàtiques, cal restablir l’activitat sanitària amb recursos. No podem obviar a la gent gran, a ciutadanes amb enfermetats cròniques que necessiten una especial atenció, així com el valor de la presencialitat per evitar obrir una ‘bretxa digital’ en l’atenció sanitària. No podem posar pedaços, cal exigir un Sistema Públic de Salut de qualitat, equitatiu i resolutiu.

Per acabar, volem expressar el nostre condol per la mort del regidor Pedro Cano i enviar una forta abraçada a la seva família i amics.

Núria Larroya és Presidenta del Grup Municipal d’En Comú Podem Santa Coloma