Amb les treballadores de Parcs i Jardins

Els últims temps han estat molt il·lusionants pels què volem que creixi la consciència sobre l’emergència climàtica, sobre la preocupació pel medi ambient, per introduïr una sensibilitat especial per la natura i el verd a les nostres ciutats. Cada vegada hi ha més gent, també a Santa Coloma, què es preocupa per transformar el gris del ciment de la ciutat pel verd, perquè no és un caprici, és un benefici per la vida, per totes.

Però, no podem parlar d’aquesta presa de consciència, sense fer esment a la situació de qui, precisament, s’encarrega de la cura del nostre ‘verd’ a la nostra ciutat, Santa Coloma de Gramenet.

El personal de Parcs i Jardins de Santa Coloma consta d’unes 50 treballadores i el servei està concessionat a la UTE JARDINES SANTA COLOMA compuesta por FCC SA, FCC Medio Ambiente des de fa 20 anys. 20 anys amb la mateixa empresa què son vistos pel personal treballador com una xifra què no convida a crear el millor clima, ni les millors condicions de feina.

Unes condicions de feina què resulten ofensives en qualsevol circumstància, amb les treballadores havent de comprar material de la seva pròpia butxaca, amb guants què es trenquen i que no es posen de nous (demanen 1 parell al mes), regant amb garrafes o regadores en lloc d’invertir en petits vehicles hídrics amb manegues per una feina més eficient, obligant a les treballadores a fer una sèrie d’esforços què estan fora del què es fa en el propi sector en el 2022 i creant un ambient de feina en què les treballadores es senten desateses, desanimades, amb un número creixent de baixes…

Les treballadores de Parcs i Jardins ja no poden més. Estan cansades de no cobrar els complements de perillositat per fer la feina als vials (carrers o carreteres), de no rebre físicament les seves nòmines i no saber què és el que realment estan cobrant, problemes amb el pagament de plusos. Les treballadores de Parcs i Jardins reclamen una pujada de l’1% per no haver-hi conveni sense negociar, l’eliminació de la bretxa salarial amb les seves companyes de la recollida d’escombreries.

Les treballadores de Parcs i Jardins posen tambè l’accent en un tipus de feina què suposa un amor per la ciutat, per mantenir-la digna, neta, ben cuidada, i creuen què no s’està aprofitant el cabdal de coneixement i estima per Santa Coloma que surt de l’Escola Taller o del CFIO, d’on surten veïns i veïnes de la ciutat formades per poder treballar per la seva ciutat i es recorreix a personal de fora de Santa Coloma sense cap criteri que ho justifiqui.

Un personal, representat pels 3 sindicats en el Comité d’Empresa, que reclama seguretat en la feina, seguretat en els seus contractes, cobriment de les baixes, en definitiva, poder fer la seva feina tal i com ells la senten, pel bé de la seva ciutat, Santa Coloma, pel bé de la ciutadania colomenca, i per la vida de totes.