Contacte

Si vols contactar amb nosaltres sobre qualsevol tema, fes servir el formulari de sota!

Introdueix el teu nom i cognoms, o el nom de la teva entitat.
Introdueix el teu correu electrònic per a que puguem posar-nos en contacte amb tu.
Selecciona l'àrea a la qual vols dirigir el teu missatge
A menys que vostè ens digui el contrari, s'entén que dona el vist i plau que les dades que ens facilita voluntàriament per a la sol-licitud/formulació I manteniment de la seva inscripció siguin incorporats al fitxer i tractats automàticament, així com la seva utilització en totes aquelles activitats i accions en las que intervingui En Comú Podem Santa Coloma. Queda informat que podrà exercir el dret d'accés, rectificació i oposició dirigint un escrit a: En Comú Podem Santa Coloma, C/ Sagarra nº 9 08921 Santa Coloma de Gramenet.
Si vols, pots escriure directament a l'àrea corresponent: