Vivim temps d’immediatesa, vivim temps sense espera que condicionen sens dubte la nostra manera de fer política. Aquesta immediatesa sovint fa que es prenguin decisions no madurades i sense prou consens. Una realitat que ens duu a reafirmar-nos en el nostre dret a viure amb dignitat, ara més que mai. Encara hi ha persones que tenen el valor d’obstaculitzar i impedir que s’avanci en el benestar de les persones, posant pals a les rodes i boicotejant drets que són de tots i totes. Governs de l’Estat, autonòmics i municipals, que no han tingut com a prioritat blindar els drets de la gent, ens han abocat a aquesta situació actual, una situació que confronta els interessos de la ciutadania amb els interessos de les elits i de les poderoses.

La crisi ha provocat en molta gent un sentiment d’inutilitat, confirmant així que l’obsolescència programada no només podem aplicar-la als objectes, sinó també a les persones, que ens fa relegar-nos com a persones sense drets, abocant-nos fora del sistema productiu, i no ho permetrem. A Santa Coloma volem posar els interessos de la gent comuna al centre de la vida política, com a prioritat. Defensarem i conquerirem dia a dia els nostres drets. No volem que es faci negoci amb les nostres vides. Les persones nos som xifres, som gent amb el poder suficient per reivindicar els carrers, les places i els barris com a propis, on desenvolupar els nostres projectes de vida, amb esperança i batallar contra les injustícies i les pors.

Sabem que la nostra ciutat va ser referent en molts àmbits, com l’educació, Santa Coloma va ser pionera amb la immersió lingüística, la sanitat, la conquista dels espais públics, la connectivitat dels barris o els drets de les dones. Lluites articulades i impulsades des de el moviment veïnal amb el suport dels primers ajuntaments democràtics. Malauradament, hem vist com en els últims anys les retallades de la Generalitat i la manca de planificació municipal han posat en perill un dels nostres principals pilars socials: la defensa del bé comú, una garantia de justícia social, però també de dignitat per a les treballadores i treballadors, que hem assistit a una autèntica degradació dels nostres drets laborals.

Fa anys que a Santa Coloma de Gramenet vam passar d’un Ajuntament valent i transformador a viure en la monotonia d’una ciutat sense projecte de futur amb manca de polítiques que posin les persones al centre. Una ciutat com la nostra, altament integradora de persones nouvingudes, ha estat una ciutat garant dels principals valors que defensa qualsevol persona que estima la terra, la cultura, i vol continuar construint i garantint una bona xarxa de serveis que doni resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.

En Comú Podem Santa Coloma som una organització política que posa en valor el poder de lluita de la nostra ciutat. Santa Coloma és una ciutat lluitadora, que no accepta les injustícies i que ha defensat al carrer els drets conquerits. Tot i així, necessitem recuperar de nou l’esperit d’aquelles persones que van fer possible el que semblava impossible i traslladar-ho a les institucions per transformar-les amb el millor que tenim: una candidatura forta, valenta i plena d’il·lusió i de ganes de treballar per les persones, una candidatura diversa i oberta, com és la nostra ciutat.

Creiem en un altre model de ciutat, en una altra ciutat possible amb un Ajuntament innovador, obert i honest, en el qual la transparència i el bon govern siguin la norma i no l’excepció. La nostra Santa Coloma és aquella que defensa un parc verd i frondós per Can Zam, la que diu de forma clara i sense complexos No a la MAT, la que crida “Sí se puede” per garantir habitatges socials i aturar cada desnonament. És aquella que combat el feixisme, la que surt al carrer massivament participant a les concentracions feministes, a les vagues generals. Defensem la Santa Coloma feta amb la gent i per la gent, des de la pluralitat i la reivindicació constant d’un canvi, que ens deien que era impossible, però que certament ja ha tingut lloc en ciutats veïnes com Barcelona.

En Comú Podem Santa Coloma ens comprometem a lluitar cada dia per tal de fer possible tot allò que ens han estat dient que no podíem fer. Sí que es pot revertir la pobresa energètica, sí que es pot aturar els desnonaments, sí que es pot crear una borsa d’habitatge social i planificar una ciutat sense pisos buits. Sí que es pot garantir les bases per a què tothom tingui accés als serveis bàsics. Sí que es pot transformar la ciutat en una ciutat amb memòria, oberta a la cultura, referent en educació i puntera en polítiques feministes i LGTBI+.

Per això et presentem aquest programa amb propostes concretes, pensades articulades des de la participació, recollida d’aportacions i implicació de diversos col·lectius i persones, perquè sabem que fer accions en comú no suma, sinó que multiplica.

Una Santa Coloma que no abandona mai els seus veïns i veïnes; on res no passa per davant del combat contra les desigualtats. Un municipalisme que reconeix les cures i les posa al centre de la vida, per a què siguin compartides; que sap que només hi ha dret a la ciutat si aquesta és per a persones de totes les edats. Un municipalisme apassionat per l’educació i la cultura.

Un eix amb propostes per una Santa Coloma que defensa que l’educació ha de ser complerta, pública, laica, de qualitat i accessible per a tothom. Que dibuixa un futur diferent, un futur d’igualtat, que aposta per destinar més recursos i esforços a lluitar contra les violències masclistes. Que defensa, alhora, una sanitat pública i de qualitat, i posa en la seva agenda la salut mental per primer cop en aquesta ciutat. Ens refermem en la reivindicació de les cultures plurals i mestisses, en una ciutat dels seus barris. Volem una ciutat que ens ha ensenyat a somiar des dels marges, sense renunciar a res, creant i mostrant una cultura que ha de ser diversa i oberta.

Una Santa Coloma que planta cara als lobbies i als privilegis. Que recupera la sobirania de la gent sobre l’energia, l’aigua i els aliments; sobre les finances i la tecnologia. On la ciutadania exerceix de forma activa el poder i produeix les polítiques. On la política és honesta, i la gestió dels recursos austera i transparent.

A Santa Coloma patim les conseqüències de que les administracions no tinguin agenda social. Per això reclamem que els debats es centrin en les necessitats dels colomencs i les colomenques. Volem un Ajuntament que compti amb la ciutadania, obert i modern, que no imposi un model de ciutat caduc i sense rumb. Volem un Ajuntament al servei de tots i totes, no d’un partit polític. Volem un Ajuntament que lluny de ser governat a cop de tweet i titular de premsa, pensi en les persones, ens escolti activament i cerqui solucions a curt i llarg termini.

Volem carrers i places per trobar-nos persones diferents, passejar, jugar i exercir ciutadania en comú. Batallarem per un municipalisme per la vida, que prioritzi la transició ecològica; que lluiti pel dret a l’habitatge i al gaudi del barri enfront l’especulació; i que aposti amb fets per una mobilitat saludable contra la contaminació. Davant d’aquells que volen desunir la nostra ciutat utilitzant identitats culturals excloents, volem una ciutat oberta, que reivindiqui les cultures, que ens cohesioni socialment. Una ciutat segura, neta, sense barris desiguals, on sigui l’hora que sigui, les dones puguem caminar pel carrer soles sense por.

Apostem per una ciutat que produeix coneixement per viure millor, amb economies al servei del bé comú, ecològiques i cooperatives. Amb barris actius, amb mercats, intercanvis i comerç de proximitat. Desenvoluparem un municipalisme que no es resigni enfront la precarietat, que impulsarà polítiques actives per generar ocupació de qualitat.

Defensem una ciutat que reivindiqui polítiques al servei de la ciutadania i defensi un nou estat del benestar basat en el repartiment del treball i la riquesa. Que estigui al costat de les persones amb mesures que ajudin a recuperar el poder adquisitiu de la gent treballadora, dels i les pensionistes i dels i les joves.

Una ciutat que construeixi, quotidianament, igualtat amb diversitat. Apostem per un municipalisme feminista, LGTBI i compromès amb l’acollida i la justícia global. Sempre dempeus enfront els abusos de poder i la impunitat, que treballa per garantir els drets civils i recupera la memòria per forjar futur.  Defensem una ciutat que tingui com a bandera la lluita antifeixista, antilgtbifòbica i antimasclista. Una ciutat que combat els discursos essencialistes, en el que ens parlen de pàtries, banderes o himnes, enlloc de parlar-nos de drets, ciutadania o persones, perquè són aquests els que simplifiquen la realitat i posen en perill la convivència. Davant la intolerància, apostem per la creació d’un nou paradigma, no des de l’odi ni des de la por, sinó des de la diversitat i la valentia.

Construirem una ciutat de referència  barri a barri amb polítiques de proximitat com a eines de construcció de llibertat, igualtat i fraternitat, la gent comuna tenim més poder del que ens han fet creure. El futur és nostre i el conquerirem des de baix, a peu de carrer.

I. Santa Coloma que cuida de la seva gent

1. UNA COMUNITAT QUE COMBAT LES DESIGUALTATS

1.1.SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

 • Dotarem el pressupost de serveis socials i posarem els professionals suficients per a fer front als reptes socials que té la ciutat a curt i llarg termini.
 • Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials amb salut, educació, cultura, ocupació i  habitatge.
 • Crearem espais de coordinació transversals per afavorir l’atenció integral i agilitzar tràmits en l’Administració, actualment eterns.
 • Introduirem la perspectiva comunitària en els diferents nivells d’atenció (individual, familiar, grupal i comunitària).
 • Fomentarem una major implicació de totes les administracions amb competències en els serveis socials municipals.

1.2. INGRESSOS MÍNIMS PER A TOTHOM

 • Vetllarem per a què tota persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o qualsevol altra prestació econòmica tingui accés a la mateixa.
 • Atendrem les situacions d’urgència social amb ajudes que prioritzin els col·lectius més vulnerables.
 • Aplicarem un sistema de tarifació social a als serveis municipals per a què tothom pagui en funció de les seves possibilitats.
 • Combatrem la feminització de la pobresa amb programes que atenguin les situacions de risc social des d’una perspectiva de prevenció i emancipació.

1.3. ELS DRETS A L’ALIMENTACIÓ I ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

 • Donarem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments adreçades a la població més vulnerable.
 • Acompanyarem i defensarem la ciutadania davant els abusos del mercat elèctric, exigint a les companyies subministradores la seva responsabilitat en les situacions de pobresa energètica.
 • Assessorarem la ciutadania per acollir-se al bo social a fi d’evitar l’increment del deute de famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Impulsarem l’Oficina Local de lluita contra la pobresa energètica, com a servei de prevenció i informació sobre les factures de llum, aigua i gas, i promoure l’ús racional de l’energia.

1.4. LLAR PER A TOTHOM

 • Dotarem de recursos la ciutat per lluitar contra l’exclusió residencial i social.
 • Impulsarem oficines municipals de mediació, per aturar desnonaments, prestant atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges.
 • Posarem en marxa una Unitat Antidesnonaments que actuï preventivament.
 • Promourem l’atenció i dispositius d’urgència a les persones sense llar des de la cooperació i l’equilibri territorial.
 • Treballarem per aconseguir l’accés de les persones sense llar als programes d’habitatge públic.
 • Garantirem el 30% d’habitatge públic en les noves construccions.
 • Garantirem les polítiques d’habitatges que facin front a l’especulació.
 • Potenciarem les polítiques de lloguer social.
 • Impulsarem la cessió a l’Ajuntament de pisos buits per enfortir el parc de lloguer social.

1.5. EL DRET A LA CURA I A L’AUTONOMIA PERSONAL

 • Apostarem per un model de cures que permeti que la persona visqui el major temps possible a la seva llar reforçant els programes d’ajuda a domicili, l’assistència personal i les tecnologies de la cura.
 • Crearem un centre d’atenció integral amb servei de dutxes, bugaderia, roba, allotjament, assistència social i menjador de titularitat i gestió pública.
 • Treballarem amb els serveis de salut per a dur a terme una atenció integrada.
 • Exigirem una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de Dependència.

1.6. LA TASCA DE LES CUIDADORES FAMILIARS I PROFESSIONALS.

 • Desenvoluparem recursos i serveis de suport a les persones cuidadores no professionals.
 • Crearem un servei de llar-respir que doni suport a les famílies i cuidadores.
 • Posarem en marxa projectes cooperatius per persones treballadores com a cuidadores.

1.7. UN ENVELLIMENT ACTIU I EN COMUNITAT

 • Garantirem un envelliment digne i autònom a les persones grans al municipi en general i als centres i residències en particular.
 • Crearem el consell municipal de la Gent Gran.
 • Lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, oferint un conjunt de serveis i promovent la participació comunitària.
 • Impulsarem la creació de places de residència, centres de dia públics i pisos tutelats per a la gent gran a la ciutat.
 • Reclamarem a la Generalitat que l’edifici buit de l’antiga escola Miguel Hernández sigui una residència per a la gent gran.
 • Adequarem els espais per a les persones grans a les seves necessitats per desenvolupar una vida autònoma i independent.
 • Ajudarem especialment a col·lectiu de persones grans que han quedat excloses durant anys de l’accés a rescursos públics, com ara el col·lectiu LGTBI.

1.8. ELS DRETS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

 • Treballarem transversalment per facilitar la coordinació entre els diferents serveis als quals s’adrecen els infants i joves.
 • Implementarem el Pla Integral d’Infància i Joventut, d’actuació intensiva i sostinguda que no estigmatitzin als infants en risc.
 • Defensarem que la titularitat, el finançament i la gestió del cicle 0-3 sigui pública, i exigirem coresponsabilitats locals i supralocals, com garantia de qualitat, equitat i accés lliure i gratuït per totes les famílies.
 • Farem revisió del sistema de protecció a la infància en casos de violència masclista.
 • Dotarem ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o esportives dels pobles i ciutats.
 • Atendrem la situació de joves migrants i extutelats que es troben en situació de carrer promovent recursos per la seva transició a la vida adulta.

1.9. ELS DRETS DE LES PERSONES DIVERSES

 • Assegurarem que qualsevol obra, equipament o servei compleixi els requisits de la llei d’integració social (LISMI).
 • Promourem l’accés de persones en situació de diversitat funcional a l’ocupació, fomentant plans d’ocupació dignes i de qualitat.
 • Potenciarem l’educació i la formació inclusiva.
 • Impulsarem l’accessibilitat a la comunicació en els continguts produïts per l’Ajuntament (webs, documents, reunions, lectura fàcil).
 • Promourem l’oci inclusiu i el temps lliure amb projectes que promoguin activitats de lleure inclusives en equipaments socioculturals i de lleure.
 • Desenvoluparem projectes de mediació en el lleure per promoure l’acompanyament i els suports a persones amb diversitat funcional.

1.10. LES CURES AL CENTRE

 • Reconeixerem i visibilitzarem la diversitat de models familiars, en totes les esferes; des de l’acció diària fins a la inclusió en els tràmits administratius de l’Ajuntament.
 • Impulsarem estratègies de visibilització de la importància d’assolir la coresponsabilitat vers les cures i la sostenibilitat de la vida per part dels agents socials i econòmics.
 • Impulsarem actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la corresponsabilitat dels homes en les cures.
 • Garantirem la qualitat dels serveis de cura externalitats, donant prioritat a les clàusules socials i de gènere per damunt de les clàusules econòmiques.

1.11. LA PARTICIPACIÓ I LA COPRODUCCIÓ DE LES POLÍTIQUES SOCIALS.

 • Crearem mecanismes oberts de participació per a què la ciutadania i els diferents moviments socials puguin decidir sobre tots aquells projectes que repercuteixin al municipi.
 • Promourem i millorarem els canals de participació, per tal de fer-los més accessibles, oberts i transparents.
 • Fomentarem la utilització dels mitjans presencials i digitals que permetin augmentar la participació i que facilitin la màxima diversitat dels participants.
 • Potenciarem la visibilitat d'aquelles persones que tenen més dificultat per accedir a la vida pública municipal.
 • Promocionarem l’associacionisme i la iniciativa social com a forma clau de participació ciutadana i de reforç de la cohesió social.
 • Defensarem uns serveis públics també amb drets laborals garantits per als treballadors i treballadores del tercer sector.

2. UNA COMUNITAT QUE GARANTEIXI EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA

2.1. LA PETITA INFÀNCIA AL CENTRE DE LES POLÍTIQUES EDUCATIVES

 • Aplicarem la tarifació social en els preus públics de les escoles bressol.
 • Incrementarem l’oferta de places públiques d’educació per infants entre zero i tres anys.
 • Exigirem al Departament d’Ensenyament el retorn dels deutes del finançament de les escoles bressol municipals.

2.2. LES EINES NECESSÀRIES PER CONÈIXER AMB DETALL L’ESTAT DE L’EDUCACIÓ I PRENDRE LES DECISIONS PER MILLORAR-LA.

 • Implementarem l’Observatori Educatiu Municipal, la composició del qual comptarà amb la participació de tots els agents educatius de Santa Coloma.
 • Vetllarem perquè l’educació, la cultura, els serveis a les persones esdevinguin promotors de l’observatori educatiu municipal.
 • Proposarem solucions compartides per tal d'obtenir totes les oportunitats educatives mitjançant programes innovadors contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.
 • Formarem part del grup de treball metropolità de creació d’escoles de segona oportunitat i proposarem la ubicació d’una a la nostra ciutat.
 • Garantirem l’orientació educativa de tota la ciutadania mitjançant propostes conjuntes fetes pels diferents agents educatius en clau d’equitat (mestres, educadors, EAP’s i serveis socials).

2.3. LA CORRECCIÓ DE LES DESIGUALTATS EDUCATIVES DE PARTIDA QUE AFECTEN LES VEÏNES I ELS VEÏNS EN SITUACIONS SOCIALS MÉS VULNERABLES.

 • Farem un ús estratègic del mapa escolar com a instrument per combatre la segregació.
 • Dissenyarem una política municipal integral de beques i ajuts.
 • Reforçarem les polítiques i actuacions municipals que tenen un impacte directe en la millora de les condicions d’educabilitat.

2.4. L’EDUCACIÓ COMUNITÀRIA ARREU

 • Enfortirem el nostre model de ciutat educadora, creant Taules Municipals de tècnics i tècniques per impulsar el projecte educatiu de la ciutat.
 • Farem arribar l’educació en el lleure de base comunitària als barris on no existeix, i col·laborarem a enfortir els esplais que ja funcionen.
 • Implementarem plans d’educació comunitària als barris, perquè tots els agents educatius i culturals articulin les seves propostes i multipliquin els seus vincles.

2.5. UN MODEL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE QUALITAT

 • Treballarem per consolidar una oferta pública adequada i suficient com a via de noves oportunitats.
 • Configurarem una xarxa integrada d’orientació i acompanyament acadèmic i professional.
 • Reactivarem i enfortirem les competències dels Consells de Formació Professional Municipals per impulsar, entre d’altres, sistemes de formació i treball (FP Dual).

2.6. LA RECUPERACIÓ DEL PODER DE L’EDUCACIÓ I RETORN A LA CIUTADANIA

 • Transformarem els Consell Escolar Municipal en Consell Educatiu de Ciutat, i en farem el màxim òrgan propositiu de la ciutadania on intervenen tots els agents educatius de la ciutat tant en la denominada formació reglada com la no reglada.
 • Farem projectes sobre les propostes dels Consells d’Infància com a municipis especialment sensibles a aquesta part de la ciutadania.
 • Fomentarem els processos de participació democràtica per tal de treballar les propostes de la ciutadania com aprenent actiu.

2.7. LES COMPETÈNCIES I EL PRESTIGI SOCIAL DE LES PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ

 • Dissenyarem un pla estratègic municipal de suport professional que doni resposta a les necessitats d’acompanyament que implica l’ofici d’educar, vinculat, especialment, a processos i recerca educativa.

2.8.  L’EDUCACIÓ AL SERVEI D’UN PROJECTE DE CIUTAT FEMINISTA, ECOLOGISTA I INTERCULTURAL.

 • Promourem xarxes d’escoles compromeses amb la coeducació i actives en la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere.
 • Transformarem els equipaments educatius en edificis amb eficiència energètica i consumidors d’energia neta.
 • Fomentarem una educació laica, plurilingüe i respectuosa amb la diversitat cultural.
 • Oferirem als centres recursos en educació afectivosexual, on s’abordi, entre altres aspectes, la prevenció de l’assetjament i de les violències masclistes i la LGBTIfòbia, la promoció de relacions afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats... de manera que es recullin les recomanacions de l’ONU i l’OMS.
 • Oferirem eines per tal que l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les expectatives individuals perquè l’alumnat esculli el seu futur lliure de biaixos sexistes i androcèntrics.
 • Promourem protocols per tractar els casos d’assetjament escolar, sexual, masclista i LGTBIfóbic.

2.9. ENTORNS PLENAMENT INCLUSIUS

 • Establirem els mecanismes per acabar amb la segregació escolar i la concentració d’alumnes amb situacions familiars desfavorides en alguns centres.
 • Reclamarem més places públiques per l’ensenyament obligatori i tots els recursos necessaris per atendre la diversitat de forma inclusiva

2.10. EL DRET A L’EDUCACIÓ AL LLARG DE TOTA LA VIDA

 • Donarem suport a les escoles de formació de persones adultes per ampliar el seu abast i fomentar la seva coordinació territorial amb altres institucions i agents educadors.
 • Reforçarem el component formatiu de l'oferta d'activitats dels centres cívics.
 • Fomentarem experiències d'aules d'extensió universitària i programes de formació de persones grans.

3. DRET A UNA VIDA SALUDABLE

3.1 POLÍTIQUES DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

 • Avaluarem l’estat de salut de la població i del sistema sanitari del territori, identificant els principals problemes i amb perspectiva de gènere i LGTBI+.
 • Identificarem els objectius de millora i les mesures i accions per a aconseguir-los implicant als serveis necessaris més enllà de la regidoria de salut.
 • Impulsarem polítiques destinades a actuar sobre els desequilibris socioeconòmics que es situen a la base dels problemes de salut de les persones.
 • Treballarem contra uns models de cos sexistes i poc saludables, iniciant campanyes de sensibilització des de l’Ajuntament en espais de consum, oci i salut.

3.2. L’ACCÉS UNIVERSAL, LA QUALITAT I LA PARTICIPACIÓ

 • Garantirem l'accessibilitat al sistema sanitari a tota la ciutadania, assegurant l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions.
 • Engegarem les accions de control necessàries i reclamarem la reversió de les retallades per tal de garantir la qualitat del sistema sanitari.
 • Ens oposarem a les retallades, al tancament i reducció d’horaris dels CAPs, a les privatitzacions de serveis a les llistes d’espera immorals i defensem les condicions laborals i salarials dignes.
 • Impulsarem el primer dentista municipal amb preus assequibles.
 • Posarem en marxa el primer Pla Municipal de Salut mental.
 • Demanarem la doble referència hospitalària.
 • Vetllarem per la posada en marxa del CUAP previst a la ciutat.

3.3. PROGRAMES D’EDUCACIÓ EN LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DES D’UNA PERSPECTIVA DE CONEIXEMENT DEL PROPI COS I PER UNA SEXUALITAT LLIURE, RESPONSABLE, PLAENT I LLIURE DE VIOLÈNCIES.

 • Promourem polítiques de sensibilització i de formació dels i les professionals (educació, salut, mitjans de comunicació, política, empresariat, medi ambient, etc.) sobre les diferències i desigualtats de gènere, diversitat LGTBI i les seves repercussions en la salut.
 • Sensibilitzarem i formarem els i les professionals de la salut en atenció a col·lectius que pateixen discriminació, per tal de garantir una atenció adequada, respectuosa i lliure de discriminació.
 • Crearem programes de formació sobre diversitat familiar, sexual i de gènere al personal sanitari.
 • Impulsarem serveis amb persones formades en atenció a les dones migrades

4. ESPORT, VIDA SALUDABLE I COHESIÓ

4.1.L’ESPORT COM A PRÀCTICA SALUDABLE

 • Recuperarem les subvencions a les entitats esportives prioritzant el foment de l’activitat de l’esport.
 • Atendrem l’esport professional donant-li el caràcter plenament mercantil i, per tant, autònom i no preferent en les subvencions.
 • Establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, per portar a terme programes amb un interès social mesurable i prioritzant l’esport de base.
 • Elaborarem un programa continuat en la formació dels gestors i professionals del sistema esportiu.
 • Vetllarem per la perfecta capacitació del personal tècnic responsable de les activitats.
 • Elaborarem un pla de promoció de l'activitat física i esportiva en dones, potenciant l’activitat esportiva i física que practiquen les dones i vetllant per la potenciació i valorització de l’esport base femení.
 • Impulsarem el paper de les dones en el món de l’esport.
 • Desenvoluparem actuacions i protocols que promoguin la visibilitat del col·lectiu LGBTI+, i l’erradicació de les actituds i insults LGTBIfóbics en les competicions esportives així com insult i actituds masclistes contra les dones
 • Aprofundirem en el coneixement sobre la LGBTIfòbia i masclisme en l’àmbit esportiu i les pràctiques masclistes agressives i excloents, i posar a la disposició dels clubs i gimnasos cursos de formació de sensibilització, prevenció i acció.
 • Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels equipaments esportius dels centres educatius, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.
 • Impulsarem els valors ètics i ens comprometem a denunciar i prendre mesures contra la violència a l’esport.
 • Treballarem per tal que a totes les competicions esportives municipals hi hagi penalitzacions i si cal expulsions per aquells equips o persones que facin ús de qualsevol tipus de violència o actituds vexatòries cap a qualsevol col·lectiu.
 • Racionalitzarem dels usos dels equipaments esportius públics, per garantir un bon funcionament.
 • Eliminarem de les taxes a les entitats que promouen les activitats esportives i l’esport base.
 • Remodelarem els poliesportius municipals per a què permetin l'exercici d’activitats esportives de base.

5. LA CULTURA, DRET SOCIAL VERTEBRADOR DE CIUTADANIA LLIURE I CREATIVA

5.1. LES QÜESTIONS CULTURALS

 • Constituirem el Consell de Cultura i de les Arts. Espai de diàleg, debat, reflexió, avaluació i decisió de la política cultural de la ciutat o poble.
 • Farem el primer Pla d'Acció Cultural Local, amb participació, tenint en compte la perspectiva de gènere, que concreti les línies estratègiques, les mesures, els recursos, la planificació i els impactes quantitatius i qualitatius.
 • Fomentarem la cultura als mitjans de comunicació local i en la xarxa, garantint la presència dels sectors culturals locals i disposant els mateixos de la seva pròpia programació.
 • Garantirem la paritat en els organismes i consells de participació.
 • Apostarem per garantir la presència de les dones en tots els espais de creació, direcció i programació.
 • Promourem la creació i difusió de les obres culturals d’autoria femenina.
 • Revisarem el Nomenclàtor amb perspectiva de gènere, per fer visibles les dones i les diversitats als nostres carrers, places i equipaments.
 • Impulsarem programes transversals i actuacions coordinades amb altres serveis municipals. Especial incidència en la ciutadania amb risc d'exclusió.

5.2. LA CULTURA COM A BÉ COMÚ VERTEBRADOR DE LA VIDA SOCIAL

 • Protegirem el dret de la població a accedir a la cultura independentment de la seva renda.
 • Donarem suport als i les artistes de la ciutat fomentant la cultura colomenca.
 • Impulsarem carnets de fidelització per a públics vinculats a l’ús d’altres serveis (deixalleria, esports,…).
 • Implementarem plans d'ocupació i formació de qualitat en els sectors culturals i vivers culturals.
 • Obrirem boxes d’assaig musical a Santa Coloma, per a què els grups locals no hagin de marxar a Barcelona per a crear música.
 • Impulsaren i facilitarem els usos d’espais taller per a la creació.
 • Farem polítiques de significació social que posin el patrimoni al servei del conjunt de la comunitat.
 • Aprovarem la creació d’una nova tipologia d’activitats recreatives perquè bars, cafeteries o restaurants puguin desenvolupar activitats culturals de petit format, com música en viu o arts escèniques. Reconeixerem el valor cultural d’aquestes propostes creatives, alhora que es respectarà la convivència veïnal.
 • Inventarem, descriurem i digitalitzarem el fons històric de Santa Coloma i dotarem de pressupost la correcta descripció i preservació de les col·leccions locals,
 • Facilitarem l'accés a l'agenda cultural local amb la creació d'una agenda unificada que reculli tots els actes culturals que es desenvolupen a la ciutat.
 • Enfortirem la Xarxa de Biblioteques. Treballarem en la col·laboració de les biblioteques amb la resta d'entitats socials i culturals, i també amb les diferents biblioteques escolars del municipi.

5.3. LA CULTURA COMUNITÀRIA, ATENENT LA DIVERSITAT I LA INTERCULTURALITAT

 • Impulsarem l’acció comunitària i el treball dels creadors i creadores en la gestió dels  equipaments, un projecte que ha de ser cultural i educatiu.
 • Introduirem la mirada intercultural en les programacions, activitats i tallers locals.
 • Establiment de punts liles contra les violències masclistes a les festes majors i altres esdeveniments massius.
 • Farem una campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci permanents de la ciutat a través de protocols sobre violència masclista i actituds lgtbifòbiques.
 • Adequarem els horaris d'ús públic dels equipaments a la noves necessitats i realitats de la ciutadania.

5.4. CULTURA I EDUCACIÓ AL CENTRE DE LES POLÍTIQUES

 • Impulsarem un programa de ciutat que faci de la cultura un projecte educatiu i de l’educació un projecte cultural de tots els agents, entitats, comunitat educativa i ciutadania.
 • Aplicarem la tarifació social als serveis culturals i educatius en les arts que garanteixi i afavoreixi l’accés a la cultura per a tothom.

6. EL CATALÀ, PATRIMONI COMÚ I EINA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ.

 • Defensarem l’impuls de la llei de normalització lingüística.
 • Refermarem el compromís amb la normalització lingüística fent de la llengua catalana la llengua de tots i totes per a què no hi hagi a Santa Coloma ciutadadans de primera i de segona.
 • Imulsarem la plena normalitat del català en tots els àmbits i implicació de l’Administració en el foment i les garanties lingüístiques.
 • Garantirem la presència de la llengua catalana en totes les actuacions i mitjans de comunicació municipals, ràdios i televisions locals.
 • Durem a terme polítiques de suport a l'ensenyament del català a pares i mares, a l'ús del català en les AFA i en les activitats fora de l’horari lectiu.
 • Potenciarem el paper actiu i referencial del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL).
 • Potenciarem la normalització lingüística en el món laboral, amb els agents socials i econòmics, com a sector preferent d’actuació i primordial en la recuperació plena de la llengua.
 • Promourem un ensenyament efectiu i de qualitat del català en la formació continuada i en la formació ocupacional.

II. Santa Coloma valenta i radicalment democràtica

1. CAP A UNA ENERGÍA NETA, RENOVABLE, DEMOCRÀTICA I ACCESSIBLE

 • Promourem el nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia i donarem suport a l’aplicació dels nous objectius generals pel Clima i l’Energia a l’escenari 2030 amb la reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
 • Elaborarem el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic que avaluï els riscos i la vulnerabilitat de Santa Coloma.
 • Incorporarem com a criteri de compra pública d’energia la condició d’assegurar una procedència 100% renovable de l’energia subministrada, alhora que es garanteixi la qualitat i la fiabilitat del servei, a preus adequats.
 • Elaborarem un Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb aprofitament d’energia renovable.
 • Impulsarem que Santa Coloma se sumi al operador d’energia verda impulsat per l’Ajuntament de Barcelona en la generació, distribució i comercialització d'energia, i com eixos transversals la recerca i la sostenibilitat.
 • Democratitzarem el model energètic local mitjançant la promoció de comunitats energètiques ciutadanes i la innovació social per a accelerar la participació de la societat civil en la transició energètica.
 • Crearem una Oficines local de transició energètica.
 • Establirem taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
 • Facilitarem els projectes de generació d’energia destinada a l’autoconsum, establint un sistema d’ordenances municipals que incloguin canvis urbanístics i bonificacions fiscals per la generalització d’aquestes instal·lacions en l’àmbit privat (tant d’habitatges com teixit productiu), reduint l’índex de dependència energètica exterior municipal.
 • Garantirem una transició ecològica justa a través de punts d'assessorament per la reducció del consum domèstic, amb especial atenció a garantir la protecció necessària de les persones vulnerables, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts en la normativa vigent, siguin efectius.
 • Demanarem a la Generalitat que activi el fons econòmic previst en la Llei del Canvi Climàtic i que es destini amb caràcter finalista a les polítiques energètiques i d’adaptació/mitigació del canvi climàtic, transferint els recursos necessaris als ajuntaments per la seva implementació.
 • Generalitzarem les certificacions energètiques dels edificis públics i els plans de millora associats.

2. L’AIGUA: UN BÉ COMÚ, UN DRET HUMÀ, UN SERVEI BÀSIC I PÚBLIC I NO UNA MERCADERIA

 • Defensarem que el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS) és un dret humà universal, inalienable i inviolable de tota persona i que ha de ser garantit en la seva totalitat, és a dir, atenent a les seves 5 dimensions fonamentals: accessibilitat, assequibilitat, qualitat, disponibilitat i acceptabilitat.
 • Treballarem per la implementació d’un model de gestió pública de l’aigua en el marc de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que sigui exemple de gestió democràtica i transparent, amb la implicació i el control de la ciutadania. Aquest servei ha de ser de qualitat, eficaç i eficient, i ha de garantir els drets adquirits de les treballadores.
 • Aplicarem una política d’aigua que preservi els ecosistemes aquàtics de les conques que abasteixen i donen vida al territori. Davant els riscos del canvi climàtic i global, és més necessari que mai implementar la Nova Cultura de l’aigua per tal d’assolir el bon estat ecològic de les masses de l’aigua fixat a la Directiva Marc d’Aigua.
 • Crearem un espai de concertació social sobre l’aigua, des d’on la ciutadania de l'AMB, el teixit social, el món acadèmic, els diversos actors que en són part interessada, les forces polítiques i els serveis tècnics juguin un paper actiu per a col·laborar en la implementació d’una nova cultura de l’aigua i dels compromisos fixats en aquest Pacte Social i Institucional de l’Aigua.
 • Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida en condicions dignes, assegurant el consum mínim de 100 litres/persona/dia, amb mesures com tarifació social, ajuts, ajornament de pagaments i bonificacions.

3. PER UN CONSUM RESPONSABLE I UNS COMPROMISOS ÈTICS CAP AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA SOLIDARITAT.

 • Formalitzarem els serveis de consum, fixant els reglaments de funcionament i la seva carta de serveis.
 • Crearem el Consell Municipal de Consum: l’òrgan consultiu on participen les organitzacions veïnals i de consumidors i consumidores i les organitzacions empresarials, amb la finalitat d’analitzar situacions, fer propostes i servir de punt de trobada per tal de superar els conflictes de consum de manera participada i democràtica.
 • Condicionarem l’aprovació de les ordenances municipals al dictamen i l’informe previ del Consell Municipal de Consum.
 • Donarem a conèixer amb caràcter previ a l’atorgament de llicències els requisits exigibles en la seva activitat pel que fa a la informació i els drets dels consumidors i consumidores.
 • Realitzarem ecoauditories i auditories de consum a les empreses públiques o concessionàries de serveis municipals.
 • Signarem convenis amb organitzacions de consumidors i consumidores per tal que col·laborin i complementin l’activitat de l’administració local.
 • Fomentarem que les organitzacions veïnals actuïn també com a organitzacions de consumidors i consumidores.
 • Oferirem activitats formatives i educatives a la ciutadania sobre consum responsable, banca ètica, cooperatives de consum.
 • Col·laborarem per tal que el consum responsable s’incloeixi en els programes educatius com a matèria transversal.
 • Crearem segells de distinció en consum responsables dels comerços locals.

4. INFORMACIÓ I CONEIXEMENT BASES D’UNA SOCIETAT DEMOCRÀTICA, LLIURE I CRÍTICA

4.1. MITJANS PÚBLICS DE PROXIMITAT I DE QUALITAT.

 • Crearem el primer Consell Local de Comunicació. Organisme de control dels mitjans públics locals on realment hi hagi participació de representants territorials i sectorials de la ciutadania, a banda de representants dels professionals dels mitjans.
 • Cedirem espais de producció pròpia a les entitats i creadores en els mitjans de comunicació local.
 • Crearem una ràdio municipal i treballarem conjuntament amb municipis veïns per crear una xarxa de TVs Locals.
 • Garantirem que la publicació periòdica escrita de l’administració es basi en els principis d’ètica, equitat, pluralitat i independència i garantint que no hi hagi missatges contraris a la declaració de Drets Humans.
 • Mantindrem una via oberta de contacte constant perquè la ciutadania, de forma individual, pugui fer arribar les seves propostes, crítiques i queixes, que hauran de ser obligatòriament valorades i respostes.
 • Vetllarem perquè els mitjans de comunicació local incorporin l’equitat de gènere en els seus continguts i promoguin la paritat i la presència equilibrada d’homes i dones. Rebutjarem el sexisme i estendrem el compromís per eradicar les pràctiques degradants, cosificadores i reproductores de les desigualtats.
 • Constituirem una xarxa de mitjans públics. Reforçarem l’entramat de mitjans públics locals i comarcals amb la creació i ordenació d’una xarxa comunicativa integrada per la totalitat dels mitjans de titularitat pública, que funcioni com un sistema coherent per facilitar sinergies.
 • Protegirem els mitjans de comunicació sense ànim de lucre i donarem suport a l’emprenedoria en el sector per contribuir a augmentar la diversitat de l'oferta i apostar per noves fórmules empresarials i de gestió, com les cooperatives de periodistes i persones usuàries, els mitjans amb vocació de servei públic i els sistemes de finançament mixt via micromecenatge.
 • Fomentarem els mitjans socials i comunitaris i els dels col·lectius que vulguin constituir i gestionar mitjans de comunicació propis per qualsevol de les plataformes existents.

4.2. LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL BIG DATA MUNICIPAL: UN BÉ COMÚ AL SERVEI DE SANTA COLOMA.

 • Invertirem en serveis de programari lliure i de codi obert, a més d’introduir clàusules de “sobirania de dades” en els contractes d’adquisició pública que defineixin els estàndards ètics digitals que han de seguir els funcionaris públics en el procés de digitalització. Tots els continguts creats des de les administracions o finançats amb fons públics han de passar al domini públic i ser publicats en llicències lliures (copyleft).
 • Consolidarem l’administració local digital que entre altres beneficis comporta major transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la tramitació administrativa.
 • Combatrem la fractura digital i impulsarem iniciatives orientades a l’accés amb igualtat d’oportunitats des de tots els indrets del territori i per a totes les persones.
 • Assegurarem que la ciutadania disposi dels recursos formatius i de les oportunitats per participar de la Societat de la Informació i Coneixement.
 • Garantirem que en l’ús de les TIC es protegeix el dret a la intimitat i el dret a saber qui té les nostres dades personals, com s’hi ha accedit, per a què s’estan utilitzant i la possibilitat de control i de la seva cancel·lació.
 • Potenciarem les xarxes cíviques i socials independents i la generació de pensament crític en els nous suports de comunicació.
 • Fomentarem el desplegament de les xarxes de wifi municipal en els equipaments i amb punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el suport de les xarxes de wifi lliure.
 • Lluitarem contra el frau, els costos abusius, l’opacitat de les facturacions, i l’engany mitjançant els serveis de l’oficina d’atenció al consum.
 • Fomentarem iniciatives cooperatives orientades a un consum responsable, a la satisfacció d’un preu just i a l’intercanvi de serveis, i també ens comprometem a lluitar contra l’obsolescència programada de productes tecnològics i a favor de la reducció dels residus i l’aprofitament d’estris, materials i tecnologies.
 • Tindrem present l’impuls a projectes cooperatius i oberts en el terreny de les comunicacions, com és el cas de Guifi.net, orientades a un consum responsable, a la satisfacció d’un preu just i a l’intercanvi de serveis.

5. TRANSPARÈNCIA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, PARTICIPACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES.

 • Promourem els pressupostos participatius que mitjançant processos de deliberació i debat ciutadà decideixin actuacions públiques més enllà de les inversions. Discutint els pressupostos des de les regidories de districte.
 • Elaborarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal vetlli per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.
 • Garantirem la participació dels col·lectius feministes en l’elaboració dels pressupostos i garantirem la transparència i la rendició de comptes.
 • Incrementarem el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGTBI+.
 • Facilitarem informació comprensible i actualitzada de l’execució dels pressupostos al portal de transparència.
 • Reduirem els càrrecs de confiança i ajustarem el seu salari.

6. UNA FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA I EQUITATIVA

 • Farem una auditoria del deute municioal.
 • Rebutjarem el deute generat per actuacions injustes des d’altres administracions.
 • Farem un estudi respecte al conjunt de crèdits dels quals disposa l’Ajuntament des que es va iniciar la crisi financera per tal de calcular el deute il·legítim que està suportant l’Ajuntament. Quantificarem la xifra total d’aquests interessos de més que s’han pagat i hauríem de pagar.
 • Emprendrem mesures legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que s’hagi generat per operacions amb el sector privat a l’interès públic. Les quantitats alliberades del no reconeixement del deute es destinaran a polítiques d’ocupació i ajuts socials.
 • Considerarem il·legítims els interessos contrets amb les entitats financeres privades pel capital  prestat en el marc del “Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio d’Economia i Finances aprovat en ple al mes de maig de 2012 ”on s’han aplicat interessos de més del 5%, que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a l’1%.
 • Garantirem el cobrament de les taxes sobre els caixers automàtics ubicats a la via pública.
 • Farem una consulta pública prèvia, amb audiència i informació pública, en el procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments.
 • Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les Ordenances fiscals.
 • Impulsarem la lluita municipal contra el frau en la fiscalitat municipal, dotant-nos dels recursos humans necessaris i efectuant les inspeccions corresponents.
 • Auditarem cada servei públic objecte de taxes o preus públics, revisant els criteris de les exempcions i/o bonificacions adequades al sistema de tarifació social.
 • No aplicarem en el rebut de l’aigua la taxa de tractament de residu i, en tot cas mentre sigui conjunta, disposarà de la informació segregada.
 • Vetllarem i farem seguiment pel compliment del contracte i el compte d’explotació dels serveis prestats per concessions.
 • Exigirem l’aplicació de la T-Mobilitat com a sistema just i equitatiu ja que contempla la distància i el temps i incentiva l’ús continuat del transport públic col·lectiu amb reducció del preu viatge.
 • Exigirem el retorn de l'IVA pagat pels ens locals en les seves inversions.
 • Reclamem un cop més la compensació per part dels pressupostos generals de l’Estat de la reducció d’ingressos produïda per la modificació de l’impost sobre terrenys de naturalesa urbana (IVTTNU)
 • Demanem que es reformi l’IBI. Cal una reforma en profunditat de manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves capacitats reals.
 • Estudiarem l’establiment d’una taxa per utilització privativa del Domini Públic Local als sectors regulats: electricitat, gas, telefonia mòbil o aigua.
 • Introduirem criteris d’ingressos de la unitat familiar en les bonificacions de l’impost de béns immobles (IBI) a les famílies nombroses.
 • Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) per a les persones vídues de 65 anys o més propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu habitatge habitual.
 • Aplicarem una Taxa de residus en l’àmbit comercial i industrial en funció de les fraccions que generen i del cost de la seva recollida i tractament.
 • Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per aquells propietaris que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.
 • Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.
 • Establirem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la Taxa per Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.
 • Bonificarem fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment d’ocupació que justifiquin la declaració.
 • Establirem bonificacions sobre l’impost de béns immobles (IBI), mitjançant una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.
 • Bonificarem l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar.
 • Bonificarem en el 80% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per obres d’instal·lació infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics
 • Bonificarem fins un 50% de la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
 • Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aplicació de mesures ambientals o accessibilitat per mobilitat reduïda
 • Bonificarem el 10% de la quota corresponent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses que estableixen un Pla de Transport i Mobilitat per als seus treballadors.
 • Revisarem l’Impost de vehicules de tracció motora (IVTM) per gravar més en funció de la combustió de més contaminants.
 • Subvencionarem a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat i subjectes a l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 • Bonificarem fins el 75% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per els comerços que tinguin una superfície màxima de 150 m2 i que iniciïn activitat o siguin canvi d’ubicació, sempre que mantingui els contractes laborals anterior al canvi.
 • Bonificarem l’ Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 50% per inici activitat empresarial durant els 5 primers anys afegits als 2 d’exempció sempre i quan els beneficis siguin superiors a la bonificació durant dos anys.
 • Exempcionarem en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en el 50% els primers 2 anys d’inici activitat per autoocupació i autònoms
 • Subvencionarem de la taxa corresponent tant del comerç fix com de parades de mercat no sedentari de venda de producte de proximitat i de producte ecològic.

7. GOVERNANT LA COMPLEXITAT: UNA NOVA MANERA D’ORGANITZAR ELS AJUNTAMENTS I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

 • Aprovarem l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions.
 • Elaborarem un codi de conducta dels càrrecs públics locals
 • Exigirem que els processos, procediments i polítiques públiques de l’Ajuntament es desenvolupin seguint principis de governança ètica institucional local.
 • El Pla d’Actuació Municipal (PAM) serà el "pacte de poble o ciutat" públic entre els nostres governs locals i la ciutadania. En garantirem la seva transparència, procés participatiu, compliment i rendirem comptes.
 • Farem el Pla Estratègic de Ciutat per dibuixar la Santa Coloma del futur des de l’estratègia participativa i la innovació social.
 • Reforçarem en tota l’administració la cultura de l’escolta activa i el servei a la ciutadania.
 • Garantirem una seu electrònica pública i de qualitat amb tots els tràmits municipals disponibles.
 • Ens comprometem a no contractar empreses i particulars que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals.
 • Regularem i garantirem el dret d’accés a la informació de l’administració local.
 • Complirem amb els estàndards establerts per Transparència Internacional, entenent que són només un mínim imprescindible.
 • Establirem procediments accessibles i àgils de denúncia per a casos de vulneració de drets per part de l'Administració, protegint el denunciant.
 • Realitzarem, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes sobre l’activitat desenvolupada en l’Ajuntament, independentment de ser govern o oposició. Aquest procés serà presencial i accessible en xarxa online.
 • Impulsarem la participació ciutadana com un principi de coresponsabilitat en la presa de decisions públiques als plens municipals i la juntes de govern local.
 • Refarem el Reglament Orgànic Municipal per a què els drets i compromisos que fomenten la participació ciutadana, la transparència, el codi ètic i la regeneració democràtica esdevinguin norma.
 • Publicarem els ordres del dia dels plens municipals, incloses les mocions, amb temps suficient per garantir la petició de paraules de forma igualitària per a tothom.

8. MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Crearem una Regidoria específica i operativa de Participació Ciutadana.
 • Impulsarem el desplegament del Reglament de Participació ciutadana.
 • Farem que els principals plans i programes del poble o ciutat es realitzin contemplant un procés de participació ciutadana.
 • Impulsarem la celebració de consultes populars mitjançant urna per a aquelles decisions d’especial rellevància per a barris o la ciutat.
 • Incorporarem instruments diversos de participació com els Nuclis d’Intervenció Participativa, Fòrums, enquestes deliberatives, Consells Ciutadans.
 • Fomentarem les audiències públiques i la participació directa en els plens.
 • Obrirem vies de diàleg directe amb l’equip de govern, mitjançant la celebració de sessions específiques i/o mitjançant la possibilitat d’intervenció oral en els Plens de ciutadania i associacions.
 • Regularem i promourem la iniciativa ciutadana de baix cap a dalt: volem que la ciutadania marqui l’agenda.
 • Reformarem els òrgans estables de participació (com els consells consultius) per tal de garantir-ne la seva independència, la representativitat social i la seva vinculació a la presa de decisions públiques.
 • Crearem ll’Escola de Formació per entitats per oferir a les entitats una oferta formativa per a millorar la seva gestió i pel foment dels valors de la democràcia participativa.
 • Publicarem el patrimoni municipal per acordar els usos dels espais buits.
 • Habilitarem espais als carrers perquè les entitats es puguin expressar.
 • Gestionarem els equipaments cívics amb l’objectiu d’obertura i ús per totes les entitats.
 • Proposarem la creació d’equipaments cívics de qualitat als barris.
 • Garantirem la creació i bon funcionament del Consell de Ciutat.
 • Crearem el Consell Econòmic i Social, amb els agents socials, per debatre la política econòmica i de desenvolupament local i activitats de la localitat amb criteris socials, ecològics i econòmics.
 • Crearem el Consell de la Comunicació Local com a òrgan consultiu i assessor que vetllarà per la imparcialitat i la pluralitat dels mitjans de comunicació públics locals, així com de la qualitat dels continguts.
 • Crearem el Consell d'Urbanisme i Política Territorial, com a òrgan local de participació; de caràcter informatiu, deliberatiu i propositiu, als efectes de garantir i fomentar els drets d'iniciativa d'informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.
 • Farem de les Regidories de Districte espais efectius dotats amb pressupost per a dur a terme processos de participació reals as barris.
 • Crearem Consells de Serveis Socials als barris, amb la participació de totes les entitats i persones interessades.
 • Impulsarem la creació de programes comunitaris d’acció social als barris.
 • Impulsarem una Comissió de Festes dinàmica, operativa, oberta a tothom i amb decisions vinculants.

9. RECURSOS HUMANS MUNICIPALS PER LA QUALITAT OCUPACIONAL, L’EQUITAT I L’EFICÀCIA

 • Elaborarem el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina..
 • Desenvoluparem els plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de gènere en les organitzacions, promovent la presència de dones en els llocs de responsabilitat.
 • Revisarem i aprovarem el Pla de formació que permeti l’adaptació als nous serveis públics i a la millora de la carrera professional
 • Regularitzarem la temporalitat.
 • Facilitarem el pas del treball a temps complet a mitja jornada i a la inversa en l’Ajuntament i les empreses contractades.
 • Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps.
 • Farem una valoració dels llocs de treball de les empreses municipals per equiparar les condicions l’aborals del personal a les de l’Ajuntament.
 • Impulsarem formació i ens dotarem del suport tècnic necessari per avançar en què el personal del l’Ajuntament tingui més eines i competències en matèria intercultural.
 • Articularem sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació qualitativa i quantitativa.
 • Comprometrem l’administració local com a referent de Responsabilitat Social, tant pel que fa a les activitats de gestió directa com la indirecta.
 • No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.

III. Santa Coloma ciutat habitable i segura

1. LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, ELEMENT ESSENCIAL DE LA CONFIGURACIÓ DE SANTA COLOMA

Impulsarem un urbanisme ecològic, d’equitat i justícia urbana.

1.1.  UN PLANEJAMENT URBANÍSTIC POPULAR, PARTICIPATIU AMB FUNCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

 • Aumentarem el benefici públic en les operacions urbanístiques, amb l’objectiu de recuperar la plusvàlua que generen els processos de transformació urbana, les cessions de sòl i sostre, les reserves d’equipaments i d’habitatge protegit, per sobre del mínim exigit a la legislació vigent.
 • Elaborarem un pla integral i comunitari de dinamització dels carrers i barris.
 • Desbloquejarem grans obres pendents.
 • Finalitzarem obres aturades i resoldrem espais que són ferides obertes a la ciutat
 • Farem un Pla Local d’Espais Buits per donar sortida a espais com ara:
 • L’antiga escola Miguel Hernández
 • L’antic edifici del col·legi Sant Just
 • La CIBA
 • L’edifici antic de l’Hospital de l’Esperit Sant
 • El Portal de la Vila
 • El Passeig de la Salzereda
 • L’eix Mossèn Jacint Verdaguer, que enllaça diferents districtes ciutadans, des del Riu fins al Fondo.
 • L’Avinguda de la Generalitat, per donar continuïtat a la ciutat, tot aprofitant    per enllaçar el barri de Safaretjos a la trama urbana central de la ciutat.

1.2. ESPAIS URBANS PER A TOTHOM

 • Incorporarem des de l’inici de totes les transformacions urbanes els criteris de gènere i accessibilitat universal.
 • Diversificarem els usos dels diferents espais públics per adequar-los als diferents col·lectius que en fan ús.
 • Impulsarem la consolidació de la infraestructura verda del municipi, entesa com espais verds dins la trama urbana i els espais naturals i zones verdes que envolten Santa Coloma (Can Zam, Riu Besós, Serralada Marina).
 • Garantirem la connectivitat ecològica, natural i paisatgística, per oferir espais i activitats alternatives per al lleure en el medi natural.
 • Farem actuacions de microurbanisme que posin el focus en l’accessibilitat, la seguretat dels vianants i la qualitat.

1.3. SANTA COLOMA UN URBANISME COMPACTE I DIVERS

 • Garantirem els principis de l’urbanisme participatiu i ecològic a tots els processos urbans.
 • Treballarem per una ciutat compacta i reequilibradora entre centre i barris, sense barris de primera i de segona.

1.4.SANTA COLOMA COMPROMESA AMB EL DRET A L’HABITATGE DIGNE

 • Lluitarem amb mesures efectives contra l’especulació immobiliària per garantir un habitatge digne i sostre a totes les persones, tenint especial cura dels col·lectius més desprotegits i en exclusió social.
 • Apostarem per un Ajuntament actiu que estigui al costat dels ciutadans i ciutadanes, prevenint e intervenint per evitar els casos susceptibles d’acabar en desnonament.
 • Crearem una unitat específica antidesnonaments.
 • Declararem Santa Coloma lliure de Fons Voltors.
 • Garantirem l’empadronament d’aquestes persones per garantir l’accés als serveis socials, educatius i sanitaris.
 • Col·laborarem amb entitats socials per crear un observatori de l’habitatge. Intervindrem en el mercat de l’habitatge local i establirem preus de lloguer públic i privat en consonància amb la renda disponible de la ciutadania colomenca.
 • Impulsarem un Pacte de Ciutat per l’Habitatge Digne, que ha d’ésser l’instrument de desplegament de la política d’habitatge a Santa Coloma
 • Dissenyarem intervencions de forma prioritària per facilitar l’accés a l’habitatge als i les joves amb dificultats per emancipar-se.
 • Prioritzem la creació d’un parc de lloguer social, actualment inexistent a Santa Coloma.
 • Mobilitzarem els habitatges buits mitjançant estímuls.
 • Traspassarem els habitatges de titularitat d’empreses públiques privatitzades, com la SAREB, a l’Ajuntament i realitzarem accions per l’expropiació d’aquells habitatges buits que no acompleixin la funció social, en aplicació de l’Article 15 de la Llei 4/2016.
 • Farem reserves d’un  mínim del 30% en grans rehabilitacions i el 50% en sectors de nova creació en tots els processos de reforma i regeneració urbana i substitució d’edificis i en les noves promocions.
 • Aplicarem el dret de tempteig i retracte públic en favor de l’Ajuntament per a evitar l'expulsió d'ocupants o altres processos especulatius.
 • Exigirem al Govern de l’Estat que derogui les modificacions de la llei d’arrendaments urbans del PP per revertir la situació de vulnerabilitat a la qual actualment estan exposades les persones arrendatàries, especialment pel que fa a la temporalitat mínima dels contractes, així com en la limitació dels preus dels lloguers per capacitar l’Ajuntament per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i poder intervenir els preus del mercat de lloguer.

1.5. SANTA COLOMA UNA CIUTAT AMB MEMÒRIA

 • Exigirem a la Generalitat un projecte integral de regeneració urbana ber als barris de Santa Colomai com a instrument per a la cohesió social, la inserció laboral i la millora de l'habitabilitat.
 • Protegirem el patrimoni arqueològic, arquitectònic i industrial, el paisatge, les trames urbanes, i els referents urbans que mantenen el vincles emocionals amb el territori.
 • Promourem el coneixement de la historia de Santa Coloma. Reivindicarem el valor del poblat ibèric del Puig Castellar dins la xarxa arqueològica de Catalunya.
 • Posarem en marxa un projecte per preservar la memòria oral i sentimental de Santa Coloma, mitjançant recull d’experiències ciutadanes.
 • Realitzarem un pla de conservació i recuperació del nucli i el patrimoni històric de Santa Coloma, fugint d’un urbanisme d’aparador, “edificis singulars” i agressiu amb ll’entorn.
 • Eliminarem del nomenclàtor i de l’espai públic qualsevol nom vinculat o de referencia a la dictadura franquista.

2. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I CONTRA LA CONTAMINACIÓ

 • Lluitarem de forma efectiva i prioritària contra els diversos tipus contaminació.
 • Redactarem un plan d’ordenació i emplaçament de les instal·lacions de telefonia mòbil compatibilitzant la funcionalitat dels elements i equips, garantint la salut i la seguretat a la ciutadania.
 • Elaborarem un mapa d’olor del municipi, per tal d’actuar de forma ferma contra aquelles fonts d’emissió que trenquen la qualitat de l’aire.
 • Redactarem una ordenança municipal sobre contaminació odorífera amb la finalitat de regular totes les activitats susceptibles de produir l’alliberament de substàncies oloroses, com ara els entorns de la fàbrica Cacaolat o la Bilbioteca del Fondo.
 • Realitzarem medicions del soroll a la ciutat, elaborant un pla d’acció que contempli mesures efectives com ara l’establiment de barreres acústiques, reducció del trànsit rodat al interior de la ciutat, la utilització de paviments sonoreductors o mesures arquitectòniques que assegurin un bon aïllament acústic dels edificis.
 • Intervindrem per tal de reduir els efectes negatius de la contaminació lumínica en les condicions ambientals, l’entorn natural i la dinàmica social.
 • Actuarem en l’enllumenat públic, afegint l’instal·lació de sistemes d’estalvi de consum d’energia.
 • Mantindrem sistemes d’il·luminació en la trama urbana adients per tal de preservar la seguretat viària i la correcta visió nocturna dels carrers.
 • Continuarem desenvolupant el Pla d’Acció per la millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA).
 • Treballarem conjuntament amb Barcelona i ciutats veïnes per regular el trànsit en episodis de contaminació ambiental.
 • Implantarem noves estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que mesurin de forma real l’impacte a la ciutat.
 • Desenvoluparem l’Acord polític de la Cimera de la Qualitat de l’Aire que es va signar a Barcelona el 6 de març de 2017.

3. PER UNA MOBILITAT PÚBLICA, SEGURA, SOSTENIBLE I GENERADORA D’EQUITAT

 • Exigirem les millores pendents en la xarxa de transport públic de Santa Coloma per prioritzar el transport públic:
  • Autobús directe d’anada a Can Ruti.
  • Finalització de la L9 fins a l’Aeroport.
  • Accessibilitat amb transport públic als polígons del Vallés Oriental i Occidental amb recorreguts inferiors als 45 minuts.
 • Dissenyarem un pla d’aparcaments de la ciutat per establir prioritats i implantar progressivament punts d’aparcament gratuïts.
 • Revisarem i modificarem les freqüències de pas i les parades de les línies de bus amb especial atenció aquells barris amb més dificultat d’accés i tipologia de població amb la participació real del veïnat.
 • Facilitarem l’ús de vehicles elèctrics que utilitzin energies renovables.
 • Crearem nous punts de càrrega als aparcaments municipals.
 • Establirem una xarxa de camins segurs, que permetin que els i les infants facin el camí d’anada i tornada a l’escola i a l’institut de manera autònoma i segura.
 • Potenciarem l’ús de la bicicleta, dissenyant vies verdes, itineraris segurs i connectant-nos amb la xarxa de carrils bici de Barcelona.

4. CONVIVÈNCIA RESPONSABLE AMB ELS ANIMALS

 • Farem de la convivència, la defensa i la protecció dels animals un element prioritari a tractar i desenvolupar dins d’un Ajuntament amb plans i programes específics.
 • Revisarem les ordenances municipalser a què garanteixin una tinença responsable i cura del benestar animal, tot fomentant la convivència amb els animals a la ciutat.
 • Ens declararem municipi protector dels animals i de la biodiversitat, contrari a qualsevol mena d’espectacle públic que utilitzi animals i que els fereixi o humiliï.
 • Vetllarem pel compliment de les lleis de protecció de benestar animal.
 • Modificarem els protocols d’actuació per fer possible el trasllat directe al Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia (Ccaac).
 • Controlarem, estabilitzarem, legalitzarem i treballarem pel benestar de les colònies de felins en els entorns urbans dotant dels recursos necessaris els projectes per la seva correcta gestió atenent el benestar animal i reclamant la coresponsabilitat de les administracions supralocals en el correcte finançament de les accions.
 • Establirem un control ètic de les poblacions de coloms, cotorres (pinso esterilitzant, introducció de depredadors…) i porcs senglars (barreres físiques, repel·lents olfactius i gustatius, control de les fonts d’aliments, anticonceptius…).
 • Habilitarem més zones d’esbarjo per als animals de companyia amb criteris de benestar de l’animal i de respecte de les normes davant la resta de veïns i les veïnes.
 • Fomentarem noves polítiques municipals de lluita contra l’abandonament i el maltractament, dotant de formació i competències d’actuació a la policia local.
 • Recolzarem les entitats animalistes en el desenvolupament de projectes integradors que fomentin el treball en xarxa de la ciutadania.
 • Crearem un cens municipal, ajudes i campanyes de vacunació, esterilització i implantació de xips
 • Desenvoluparem campanyes en col·laboració amb el teixit social per fer pedagogia en l’eliminació d’excrements al carrer.
 • Dotarem de més recursos a les xarxes de voluntariat.
 • Promourem la participació en els espais participatius municipals de  les entitats en defensa dels animals. Establint línies de treball conjunt entre l’Administració i entitats animalistes per què els diferents agents socials se sentin representats i puguin treballar conjuntament i de forma transparent.

5. SANTA COLOMA: CAP AL RESIDU ZERO I CAP A L’ECONOMIA VERDA I CIRCULAR

 • Potenciarem la recollida selectiva i el reciclatge per assolir els percentatges marcats per la Unió Europea (50% el 2020 i 60% el 2030).
 • Sensibilitzarem la població amb campanyes sobre la importància de la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).
 • Establirem línies de tractament diferenciat per als grans generadors (sectors de la restauració, el comerç alimentari, les escoles, les residències, etc.).
 • Reforçarem els punts verds mòbils de reciclatge dins del nucli urbà.
 • Establirem unes ordenances fiscal que visualitzin amb transparència el cost de la recollida i el tractament.
 • Lluitarem contra el malbaratament alimentari, promourem els compostadors domèstics, realitzarem campanyes de sensibilització per fomentar la compra de productes a granel o sense packaging addicional, la recollida d’envasos, piles, fluorescents als supermercats…).
 • Promourem la figura dels i les agents mediambientals a peu de carrer.
 • Municipalitzarem tots aquells serveis externalitzats (deixalleria, servei de neteja d’edificis municipals i de centres educatius).

6. EL PATRIMONI NATURAL DE SANTA COLOMA

 • Seguirem avançant en la recuperació ambiental, paisatgística i social del riu Besòs al seu pas per Santa Coloma.
 • Vetllarem per augmentar el nivell de protecció d’un espai en constant millora ambiental, que es caracteritza per contenir hàbitats o espècies rellevants a nivell europeu i  zones d’especial d’interès per a les aus.
 • Vetllarem pel manteniment del riu Besòs sota la qualificació de zona sensible dins de la designació de les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya a efectes de compliment de la Directiva 91/271/CEE per tal de conservar el marc normatiu que limita els nivells de nitrogen als abocaments d’aigües residuals urbanes.
 • Treballarem per l’ampliació de l’horari del Parc Fluvial del riu Besòs.
 • Recuperarem corredors biològics Besòs -Serra de Marina-Besòs per facilitar el trànsit dels organismes vius.
 • Participarem activament en el marc del Consorci del Parc de la Serralada de Marina per tal de cuidar i recuperar l’arbrat i el sotabosc autòcton.
 • Fomentarem les pastures de sotabosc, com un mitjà més d’una gestió forestal que augmenti la resistència i resiliència de les masses forestals als impactes del canvi climàtic.
 • Divulgarem la riquesa de la Serra de Marina com a espai confluència de patrimoni natural i històric, espai de qualitat de vida, generador de riquesa i identitat per a Santa Coloma.
 • Farem una nova Agenda 21 Local que abordi les problemàtiques ambientals actuals i futures de Santa Coloma.
 • Ens mantindrem ferms per tal d’aturar qualsevol intent de recuperar la MAT.
 • Crearem espais oberts de participació amb les entitats ambientals de la ciutat amb la posada en marxa del Consell de Medi Ambient.
 • Reactivarem les fonts públiques de la ciutat
 • Impulsarem i ampliarem els horts urbans d’autoconsum als barris i obrirem nous horts socials amb activitats pedagògiques i culturals.
 • Can Zam ha d’esdevenir el gran parc que necessita Santa Coloma. Finalitzarem el Parc de Can Zam sense tanques, verd i frondós, que sigui gaudit per tota la ciutadania. Santa Coloma tindrà el parc que es mereix després de més de 40 anys de lluita, un parc que serà un element vital de la ciutat.

IV. Santa Coloma amb talent, pròspera i dinàmica

1. POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 • Impulsarem la tasca dels serveis locals de suport a noves empreses i les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, a la vinculada a la transició energètica, la innovació social i a totes les formes d’economia social i solidària, que generen llocs de treball més estables i satisfactoris.
 • Crearem una xarxa d’espais de treball cooperatiu, incubadores i acceleradores d’empreses, en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició d’infraestructures específiques com els fablabs, facilitant la conversió d'edificis i locals infrautilitzats que els permeti compartir recursos i estalvis en despeses (energia, comunicacions, atenció, etc.).

2. CONSOLIDAR UNA ECONOMÍA VERDA I SOCIAL. L’ACTIVITAT CREA CIUTAT I OCUPACIÓ

 • Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors d’activitat com les energies renovables, mobilitat o la indústria ecoeficient.
 • Fomentarem el reciclatge, el lloguer, l'intercanvi i l’ús compartit com alternativa a la venda i per promoure l'ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària.
 • Impulsarem la inversió en sectors d’activitat com les energies renovables o la rehabilitació encaminada a l’eficiència energètica.
 • Reduirem el consum energètic en els edificis públics i en l’enllumenat públic mitjançant el control de consums.

3. PER LA CREACIÓ I EL FOMENT D’OCUPACIÓ DE QUALITAT

 • Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball i formació.
 • Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació.
 • Afavorirem la compra pública a les empreses socialment responsables.
 • Desenvoluparem accions fer aflorar l'economia submergida.
 • Assumirem compromisos públics de reducció de la temporalitat en les administracions locals.  
 • Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, tant al sector privat com a les administracions públiques.
 • Considerarem com a requisit imprescindible per demanar ajuts o subvencions públiques, així com per accedir a l’adjudicació de contractes públics, tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals d’Empresa i no superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector productiu corresponent.
 • Aplicarem al 100% la legislació de salut pública en els apartats concrets de salut laboral i desenvolupament dels apartats sobre tractament preventiu de malalties professionals a l’Administració Local.
 • Introduirem clàusules socials,  ambientals i de gènere a les licitacions públiques.
 • Exigirem el pagament dels deutes de la Generalitat i el compliment dels convenis signats, especialment en educació, prestacions socials, cultura i Llei de barris, claus per a la cohesió social i territorial.
 • Evitar que grans empreses mercantils prestin serveis, com els socials i les escoles bressol, elaborant criteris de contractació que defineixin uns paràmetres de qualitat i un topall per a les rebaixes de preu, per donar opcions a les entitats i cooperatives..
 • Impulsarem escenaris de repartiment del treball: treballar menys per a treballar tothom.Promourem l’experimentació de fórmules de reducció de jornada laboral i de llocs de treball compartits.  
 • Crearem ajuts econòmics a les microempreses i PiME que contractin a persones aturades de llarga dura majors de 40 anys, per un mínim de sis mesos prorrogables a un any.
 • Emetretrem un Certificat d’Empresa Social (CES), basat en la inclusió de clàusules socials (discapacitats, gènere, medi ambient, origen, edat, etcètera) a la contractació.
 • Incorporarem ajuts i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços que estiguin en possessió del CES.
 • Ajudarem les persones aturades de més de 40 anys i que s’estableixin com autònoms per a la posada en marxa d’una activitat empresarial o professional al municipi.
 • Equipararem les condicions laborals, salarials i de drets dels treballadors i treballadores dels Plans d’Ocupació Local a les de les empreses on prestin els serveis.
 • Incorporarem al Consell d’Administració de Grameimpuls els representants dels diferents col·lectius d’aturats locals i dels agents socials, per tal d’aconseguir que aquest organisme sigui un espai de concertació real, amb reunions mensuals que serveixin per fer que sigui actiu, dinàmic i capaç d’avaluar amb rapidesa les mesures preses.
 • Donarem suport al foment i la dinamització de cooperatives locals de diversos sectors productius, amb la idea de potenciar el cooperativisme com a instrument útil de creació d’ocupació i de dinamització econòmica.
 • Crearem un Fons Local de Finançament per a empreses cooperatives d’autoocupació, autònoms i petites empreses.
 • Assessorarem a autònoms i petites empreses per a la creació i el desenvolupament de cooperatives.
 • Establirem acords amb la Federació de Cooperatives de Catalunya, com a empreses responsables i dinàmiques, participatives i d’èxit, sostenibles i eficients, alhora que democràtiques i rendibles.
 • Organitzarem activitats de difusió de les diferents i diverses modalitats de cooperatives.
 • Crearem un sistema de reconeixement de competències per a persones amb experiència demostrable en l’exercici d’una professió però sense titulació.
 • Posarem en marxa programes de foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat per a joves, adults amb fills a càrrec, persones amb discapacitat o trastorn mental, majors de 45 anys i persones aturades de molt llarga durada.
 • Crearem un Fons econòmic municipal adreçat a prestar ajudes reals a persones en situació d'atur de Santa Coloma de Gramenet per facilitar la mobilitat en la recerca d'ocupació.

4. MILLORAR L’EFICÀCIA I LA COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ.

 • Impulsarem el funcionament dels Serveis Locals d’Ocupació com una agència de cerca efectiva de feina, per tal de fer front a les agències de col·locació privades i garantir així el caràcter públic dels serveis d’ocupació locals.
 • Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments d’orientació, intermediació i recerca de feina.
 • Recuperarem les polítiques actives d’ocupació (PAO), coordinant l’actuació del SOC amb els ajuntaments; configurant una única xarxa de serveis per l’ocupació sense duplicitats i aprofitant els recursos; vinculant la seva activitat a les necessitats i perspectives d’ocupació als sectors productius el territori; assumint les funcions del SEPE i, en les poblacions que disposen d’agències de promoció local, creant consorcis per a la gestió unificada de les polítiques actives i passives.
 • Treballarem per aconseguir modificar el marc competencial i finançament en la generació de polítiques d’ocupació, per ser més efectius des del mon local. Amb aquesta finalitat sol·licitarem a la Generalitat la descentralització i el traspàs de les polítiques actives de mercat de treball i dels recursos necessaris al món local.
 • Treballarem la dimensió metropolitana en les polítiques de promoció econòmica i ocupació, connectant-se en xarxa i promovent la connexió i col·laboració entre els pobles i les ciutats. Cercar el suport mutu, la suma de forces, la coordinació des de l’autonomia local per incidir en la política supramunicipal.

5. PRIMER, LES PERSONES. ACCIÓ ESPECÍFICA PER A COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS.

 • Promourem un pacte local per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a dones i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió, posant l’accent en l’acompanyament a la gent en la seva formació i inserció al mercat de treball, més enllà d’una ocupació puntual.
 • Garantirem que cada persona aturada tingui un seguiment personalitzat dels serveis d’ocupació, la qual cosa comportarà un reforç de la plantilla dels serveis locals d’ocupació.
 • Aprovarem partides pressupostàries pròpies per garantir el manteniment dels serveis de foment ocupació, formació i inserció.
 • Crearem una bossa d’ocupació local amb clàusules socials sensibles a les especials dificultats i les necessitats dels col·lectius més desfavorits.
 • Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur.
 • Donarem suport a l'emprenedoria femenina, i en especial la que s'articula per via de l’economia social, solidària i feminista elaborant un pla de suport als projectes cooperatius que compleixin amb els principis d’igualtat, sostenibilitat i innovació.
 • Elaborarem un pla específic de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra l’atur femení.
 • Reconeixerem amb un distintiu municipal de qualitat a les empreses que apliquin mesures per la igualtat salarial entre homes i dones.  
 • Impulsarem polítiques actives d’ocupació per a dones en situacions i àmbits particulars, des de les que han estat víctimes de violències masclistes.
 • Impulsarem mesures en l’àmbit municipal per garantir que no siguin vulnerats els drets laborals de les persones trans i el seu accés al mercat de treball pel fet d’haver realitzat una transició en el gènere.
 • Desenvoluparem polítiques que facin possible treballar en igualtat sense discriminació per raó de gènere.
 • Augmentarem la dotació pressupostària dels plans d’ocupació destinats a dones.
 • Estudiarem i potenciarem fórmules de creació de llocs de treball per als sectors femenins més desfavorits, especialment per a dones víctimes de la violència masclista, en situació d’atur de llarga durada, immigrants i per a dones en situació d’exclusió social.
 • Incorporarem indicadors de gènere als sistemes de seguiment i avaluació de formació i ocupació, de manera que permetin valorar els resultats obtinguts i els seu impacte en termes de gènere i, si s’escau, el disseny i la incorporació de mesures correctores.
 • Lluitarem contra la serofòbia. Fomentarem la inserció laboral de les persones que viuen amb el VIH i protegirem els grups de persones més vulnerables amb suport material i programes psicosocials.
 • Donarem suport a la creació d’empreses d’inserció social, que tinguin com a objectiu la contractació de persones que es trobin en risc d’exclusió social.
 • Farem seguiment del compliment dels acords amb les empreses d’inserció social, assegurant salaris dignes i les òptimes condicions laborals i de drets per tots i totes els treballadors i les treballadores.
 • Demanarem al Govern de l’Estat el manteniment dels ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats.

6. SUPORT I PROTECCIÓ PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS

 • Contribuirem a generar mecanismes d’organització, representació i defensa de les persones treballadores per compte propi.
 • Crearem línies específiques d’assessorament i suport tècnic per a persones autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidació i continuïtat.
 • Treballarem per a què s’impulsin, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones autònomes i microcrèdits, especialment per a projectes industrials en sectors mediambientals i energètics, de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials.
 • Estudiarem fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar iniciatives empresarials que generin ocupació estable.
 • Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i el reconeixement de la condició de treballadors i treballadores assalariades amb els drets inherents.

7. ACCIÓ INTEGRAL PER A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 • Desenvoluparem programes de suport a les transicions formatives (de l’ESO a la postobligatòria, o al món laboral)
 • Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent.
 • Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere.
 • Programarem i realitzarem la formació ocupacional diversificada i contínua tenint en compte la incorporació al mercat de treball de dones de totes les edats, particularment aquelles amb baixa qualificació i edats amb major dificultats d’inserció al mercat laboral.
 • Promocionarem els programes de formació i treball (escoles tallers, tallers ocupacionals, cases d’ofici).
 • Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles formatius i les empreses de la zona. Establir plataformes d’innovació a on els estudiants resolguin problemes i reptes reals de les empreses i administracions.
 • Recuperarem les Escoles Taller i de les Cases d’Oficis com a instruments d’inserció juvenil i millora de la qualificació professional.
 • Establirem un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones amb responsabilitats familiars.

8. LA INDÚSTRIA COM A MOTOR DE L’ECONOMIA LOCAL

 • Treballarem per desenvolupar i dur a terme una política industrial i productiva pròpia amb dimensió local, centrada en les capacitats de la població, les oportunitats en el context econòmic local i global, i les característiques del territori.
 • Apostarem per una indústria local innovadora, sostenible i renovada, basada en la qualitat de l’ocupació, orientada cap a la producció de béns i serveis amb més valor afegit, més valor social i menys petjada ecològica.
 • Treballarem per possibilitar el reequilibri territorial, amb plans d’industrialització, coordinats entre diversos municipis, a les comarques amb un nivell d’atur més alt.
 • Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions.
 • Treballarem per capgirar el sector de la construcció. Cal revertir l’esquema de funcionament del sector, dominat per un grapat de grans empreses multiactivitat altament vinculades al sector financer que acaparen les grans obres públiques i de les quals depenen un dens teixit productiu de petites empreses locals.

9. EL COMERÇ FA VIDA, FA CIUTAT I CREA OCUPACIÓ.

 • Impulsarem un Pla de Reactivació del Comerç Local
 • Establirem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels locals buits situats en eixos comercials.
 • Farem dels mercats municipals impulsors del producte de Km0 i ecològic i promotors dels bons hàbits alimentaris.
 • Potenciarem les fires artesanals i els mercats d’intercanvi.
 • Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just en l'oferta comercial, tant en els establiments permanents com en els temporals (mercats ambulants, fires, etc.)
 • Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i en els comerços on la venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%)
 • Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat..
 • Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de compra, com per exemple les campanyes de sensibilització per un consum responsable o l’eliminació de les bosses de plàstic.
 • Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l'espai públic i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi o barri en el que es troben.
 • Vetllarem pels drets dels consumidors i consumidores, i promourem mesures informatives i de conscienciació dels drets dels treballadors i treballadores del comerç, especialment en el petit comerç i els establiments de proximitat del barri.
 • Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de responsabilitat social empresarial en l'exercici de la seva activitat, sigui tant a nivell intern (política de recursos humans, per exemple) com de cara al seu entorn (col·laboració amb el teixit associatiu local).
 • Promourem acords entre els establiments comercials per racionalitzar els usos del temps i mantenir una oferta diversificada al servei de tothom, en especial en els municipis catalogats com a turístics.
 • Assegurarem el compliment de les normatives existents, entre d'altres, en materia d'horaris comercials, fórmules i modalitats de venda, seguretat i drets dels consumidors i les consumidores i recollida i tractament de residus.
 • Aplicar els mateixos criteris d’horaris d’apertura per a tots els comerços de la ciutat
 • Crearem un Fons econòmic d’ajut al comerç local amb publicitat i transparència.
 • Sol·licitarem aportacions de la Generalitat de la recaptació de l'Impost de Grans Superfícies per tal de contribuir a la millora, a la qualitat i a la innovació en el comerç local.

10. PER UN TURISME LOCAL DE QUALITAT, RESPONSABLE I SOSTENIBLE I AMB UNA MILLOR QUALITAT LABORAL

 • Lluitarem contra les ofertes turístiques que actuen fora de la legalitat, especialmente pel que fa als apartaments turístics.
 • Afavorirem les sinergies entre el comerç i el turisme que permeti la promoció de l’artesanat.
 • Impulsarem i donarem a conèixer projectes com la Vinya d’En Sabater, un projecte de recuperació de la vinya que permet conèixer el passat vitivinícola de la ciutat.
 • Mancomunarem recursos i itineraris patrimonials amb les poblacions veïnes.
 • Impulsarem una política de promoció turística que respecti els drets laborals i millora de la qualitat laboral, impulsant i donant a conèixer la creació d’un segell de qualitat social per als establiments respectuosos amb els drets laborals.

V. Santa Coloma que sàpiga que el futur no serà masclista, ni lgtbifòbic, ni racista

1. FEMINISMES I LGBTI+

1.1. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

  • Crearem la Regidoria de feminismes i drets LGBTI+, garantint la transversalitat de les seves polítiques a totes les regidories de l’Ajuntament, organismes i empreses dependents.
  • Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores.
  • Impulsarem una participació ciutadana paritària a totes les esferes formals i informals de gestió de l’Administració municipal.
  • Incorporarem clàusules socials obligatòries que promoguin la equitat de gènere en les contractacions públiques i vetllarem per la equiparació salarial i per salaris. Fomentant que la contractació i les concessions de l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu LGBTI+ així com l’ocupació de dones racialitzades.
  • Revisarem i posarem en marxa el  Pla Local d’Igualtat per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les línies i prioritats que es promouran a partir d’una metodologia participativa amb la ciutadania en general i el col·lectiu feminista en particular, que realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les implementi i coordini per tal de  realitzar una avaluació continuada.
 • Posarem en marxa un nou Pla Intern d’Igualtat que incorpori de manera transversal la igualtat i la diversitat LGTBI, així com de forma específica en els apartats relatius a salut laboral, assetjament i conciliació.
 • Impulsarem el desplegament de la llei contra la LGBTIfòbia, per tal de fomentar la seva visibilització, garantir una formació adequada a les diferents  professionals, perseguir la discriminació, incloure la perspectiva LGBTI+ en tots els plans municipals (infància, gent gran, salut...) i garantir el suport en la creació d’entitats.
 • Garantirem que la normativa municipal relativa als drets humans i els plans i programes estratègics incorporin la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+.
 • Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament, amb mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació.
 • Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació locals.

1.2. RECONEIXEMENT I VISIBILITAT

 • Farem el Consell de les Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes del municipi, l’òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals amb mecanismes que facilitin la participació: optimitzant reunions i horaris, amb espais de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves tecnologies.
 • Posarem en funcionament la Taula LGTBI+ de participació ciutadana accessible, convertint-la en l’espai consultiu i de seguiment de l’execució dels Plans i mesures locals LGTBI+. Es garantirà la seva dinamització i s’incentivarà la participació del moviment LGBTI+ en el disseny i l’aplicació de les polítiques municipals per a la diversitat i la promoció de polítiques públiques transversals en totes les àrees del govern.
 • Garantir que la CIBA sigui un centre municipal per a dones, entitats de dones, col·lectius feministes i LGTBI+. Convertint-se en un espai públic de referència a la ciutat o territori on assegurar serveis d’acompanyament, informació i assessorament feminista i LGBTI+, així com un centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les entitats i del conjunt de la ciutadania. Alhora el Centre serà també un espai de socialització, visibilització i normalització.
 • Reivindica diades com el 26 d’abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica; el 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia, o el 28 de juny, Dia per l’Alliberament sexual i de gènere.
 • Reforçar el 8M com un dia de visibilització, suport a les entitats i recolzar les convocatòries que hi hagin on tinguin un paper fonamental el col·lectiu feministes amb el recolzament de l’administració.
 • Reforçar campanyes públiques de sensibilització contra la violència masclista i fer de la coeducació un element clau i central a tots els nivells educatius.
 • Realitzar propostes actives d’ocupació i igualtat laboral. Intensificar les propostes de promoció de les dones emprenedores.
 • Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme i del col·lectiu LGBTI+.
 • Promourem la confecció d’un mapa interactiu de les associacions, col·lectius i entitats de dones feministes i LGBTI+ del municipi per tal d’identificar i visibilitzar les xarxes organitzades; conèixer l’abast i interessos participatius, conjuntament amb les seves aliances i potencials aliances; i concretar els principals àmbits d’interès de treball i les possibles agendes comunes amb l’Ajuntament.
 • Reforçarem les línies de suport adreçades a entitats i col·lectius feministes i LGBTI+ del municipi i projectes entorn de la justícia de gènere i la diversitat LGTBI+..

2. CIUTADANIA INCLUSIVA, MIGRACIONS I INTERCULTURALITAT

 • Formarem part de la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi. Ens comprometem a preparar el nostre municipi per acollir, assistir, proveir dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones refugiades, i exigir als estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari.
 • Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística. Fomentarem projectes i jornades que reconeguin llengües i cultures de famílies migrades residents als nostres pobles i ciutats.

3. CONVIVÈNCIA I LAÏCITAT CIUTAT PER LA LAÏCITAT

 • Impulsarem un Pacte per la Convivència Democràtica al municipi, fonamentat en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes en l’espai públic.
 • Garantirem la independència i neutralitat simbòlica dels ajuntaments de qualsevol confessió religiosa.
 • Reconèixer la diversitat cultural i religiosa existent a la nostra ciutat, sense cap tipus de discriminació.
 • Vetllarem per la laïcitat en l’educació en els centres educatius de titularitat pública i els sostinguts amb fons públics.

 

 

4. LLUITAR CONTRA ELS DELICTES D´ODI I DISCRIMINACIÓ ALS MUNICIPIS

 • Continuarem el treball de tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia, prioritzant la lluita contra els delictes d'odi i discriminació als municipis. Exercir l'acusació particular en els delictes greus vinculats a racisme, xenofòbia, masclisme, homofòbia, aporofòbia i altres expressions d'odi i discriminació, succeïts al municipi.

5. JUSTÍCIA I DRETS HUMANS

 • Garantir l’empadronament de tothom entenent que és un dret de ciutadania i un deure de l’Administració. Establir un empadronament obert és garantia de reconeixement de la diversitat de la nostra ciutadania.
 • Garantirem el dret de representació i participació de les persones migrades. Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que tinguin dret a vot a les eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les persones que viuen a Catalunya a partir d’un any de residencia.
 • Defensarem una justícia propera. Reclamarem una Justícia propera, defensant des dels municipis l'oposició a les tendències centralitzadores o comarcalitzadores com en el cas dels anomenats jutjats de clàusula sòl o en els jutjats de violència.
 • Potenciarem i ampliarem els serveis d'orientació jurídica cercant la conciliació i la mediació com a eines per a la resolució alternativa de conflictes.
 • Donarem suport a aquelles mobilitzacions transversals i unitàries que representin la pluralitat del 80% dels catalans i catalanes en contra de la repressió i de la judicialització de la política.

 

 

6. UN MODEL DE SEGURETAT DE PROXIMITAT I COMUNITARI

 • Definirem un model de seguretat de les Policies Locals comunitari i arrelat als barris. Cal definir millor el model de seguretat de Catalunya, el paper de les policies locals que depenen dels Ajuntaments i la seva coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra.
 • Instarem el govern de la Generalitat a aprovar una nova Llei del sistema de policia de Catalunya. Aquesta llei hauria de ser fruit de l’acord institucional (entre Generalitat i entitats municipalistes), polític (de la major part de forces parlamentàries) i social (amb els sindicats i les associacions de comandaments dels diversos cossos policials). La nova llei ha d’incloure un règim estatutari en part comú per a Mossos i policies locals i en part diferenciat segons les característiques de cada cos, uns mecanismes clars de coordinació, uns elements de sistema adreçats a les policies locals i la incorporació de mecanismes moderns d’actuació com la mediació o la lluita contra la violència masclista.
 • Elaborarem un Plan Local de Seguretat. L’elaboració d’aquest Plan ha de contemplar mecanismes de participació de la ciutadania i de les entitats locals. Incorporar la proposta de celebrar una Convocatòria Unificada d’accés de les policies locals cada any.
  • Dotarem a la Policia Local amb una persona de referència i especialitzada en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.
  • Confeccionarem per part de la Policia Local un mapa anual de les denúncies i atacs de caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis per tal de poder articular polítiques públiques específiques de prevenció, atenció i seguiment en aquelles zones on es produeixin més violències.
  • Posar fi a la vinculació que ha fet fins ara l’Ajuntament entre immigració i delinqüència en agrupar en una regidoria la seguretat i la convivència.
 • Dotar de majors actius el servei de mediació per garantir una ciutat que cerca solucions no punitives als seus conflictes i dóna respostes a les demandes ciutadanes.

 

 

7. CIUTATS I POBLES IMPLICATS EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL, LA PAU I ELS DRETS HUMANS

COOPERACIÓ, PAU I SOLIDARITAT

 • Farem de la cultura de pau una eina per promoure polítiques públiques que facin de les nostres ciutats espais de llibertat, convivència i cohesió social.
  • Mantindrem una dotació pressupostària equivalent al 1% del pressupost per al foment de la pau i els Drets Humans.
  • Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia social, l’enfocament en drets humans, la perspectiva de gènere i els processos de pau i de drets humans.
  • Impulsarem les polítiques d’agermanament i amb ciutats d’arreu del món per incentivar el vincle entre migracions i desenvolupament per optimitzar el seus impactes positius tant en els territoris d’origen, destí i trànsit.
  • Crearem un Observatori de drets humans al municipi que, que elabori un informe anual sobre la situació dels drets humans al municipi.
 • Donarem suport al teixit social. Treballarem per difondre els seus esforços, mitjançant exposicions, conferències, fires, tallers per tal que la ciutadania conegui el millor possible la tasca desenvolupada per les ONG’s.
 • Enfortirem la cooperació entre els nostres municipis i amb altres administracions: Si els esforços dels municipis es posen en comú amb altres ajuntaments, mitjançant el Fons Català de Cooperació, o iniciatives bilaterals, les possibilitats d’impacte es multipliquen.

 

 

8. POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE MEMÒRIA

CIUTAT ANTIFEIXISTA I CONTRA EL RACISME

 • Potenciarem les polítiques de memòria històrica,  reconeixement i reparació implicant a tots els col·lectius de la ciutat.
 • Fomentarem les polítiques de memòria: Impulsar l´elaboració des dels municipis d’un cens de víctimes i victimaris rigorós i detallat. Promoure el lliure accés, sense restriccions, a la documentació dels arxius municipals on es trobi informació relacionada amb les víctimes i els seus repressors.
 • Aïllarem els grups amb discurs xenòfob a les institucions, impedint que cap de les seves propostes puguin ser aprovades.
 • Transformarem el CIAPE en una oficina antidiscriminació, d’atenció als migrants, que doni informació, assessorament i suport a les persones nouvingudes, a més de recollir les denúncies per motius xenòfobs o racistes.
 • Promocionarem actes de memòria i retirarem la simbologia franquista i revisió del nomenclàtor en compliment de la Llei 52/2007.
 • Mantindrem viva la memòria de la lluita per la democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals. Impulsant una política global de recuperació de la memòria democràtica, amb participació ciutadana i dels organismes culturals del municipi, per actuar en les següents línies:
  • Identificarem, catalogarem i senyalitzarem els espais locals de la memòria.
  • Retirarem esfinxs, plaques, monuments, símbols, rètols o mencions commemoratives d’exaltació personal i col·lectiva de la sublevació militar, la Guerra Civil i la dictadura franquista.
  • Difondrem el patrimoni memorial existent amb punts d’informació i campanyes de difusió.
  • Promourem la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més destacats.
  • Donarem suport a les activitats d’entitats locals i a la tasca de d’investigació i de difusió.
  • Incorporarem activament els centres educatius en els programes i actuacions de memòria històrica i contra el feixisme.