educació

Crònica del Ple Municipal de Novembre 2022 a Santa Coloma

Crònica del Ple Municipal de Novembre 2022 a Santa Coloma

Si una cosa va quedar clara en el Ple Municipal d’ahir dilluns 28 de novembre, va ser la incapacitat de l’Equip de Govern socialista per justificar la seva manca de planificació, la seva incapacitat per explicar els seus viratges i improvisacions d’una manera convincent, la seva incapacitat per tenir una idea de ciutat més enllà de les seves necessitats electoralistes, la seva incapacitat, en definitiva, de governar una ciutat com Santa Coloma que necessita un canvi de direcció.

El cas del canvi d’ubicació de l’Institut 9 va provocar ahir un debat del què, des del nostre grup, creiem que l’Equip de Govern surt molt tocat. Fa unes setmanes ens assabentem de que, desprès de mesos, anys, negociant i adquirint terrenys al barri de Safaretjos per cedir-los a la Generalitat perquè aquesta construeixi l’Institut 9, ara ubicat provisionalment en barracons a Can Zam, l’Equip de Govern ha decidit prèvia consulta amb la Comunitat educativa del centre, ubicar l’equipament en l’espai de l’antic camp de futbol del Longaron.

Entenem que la comunitat educativa vulgui que l’Institut sigui una realitat lo més aviat possible, i entenem què l’opció més còmoda sigui la d’ubicar-lo just davant d’on ara estan els barracons. Però des d’En Comú Podem, tal i com va dir el nostre company regidor Jesús Sánchez, creiem que amb aquesta decisió, l’Equip de Govern socialista abandona el districte amb més vulnerabilitat social, el deixa sense equipaments, únicament amb la nova comissaria i més habitatges com va dir el propi Tinent d’Alcaldessa Esteve Serrano, i opta per una decisió improvisada per treure’s un problema de sobre i passar-lo a la Generalitat.

Creiem fermament, des del nostre grup, que Santa Coloma necessita una visió de conjunt. Can Zam no pot ser el contenidor de totes les idees miraculoses per ubicar equipaments a la ciutat. Sotasignem cadascuna de les paraules dites pel portaveu de la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, Joan Devis, ahir durant el Ple. Fem nostres les reclamacions d’acabar el parc en la seva totalitat, la presentació d’un projecte del global del parc, l’aposta per un parc verd i frondós, necessari davant la demanda de zones verdes a la ciutat.

Creiem que Santa Coloma ha de tenir equipaments que equilibrin els barris, creiem que la presència d’equipaments a barris amb vulnerabilitat és una necessitat què no hauria de defugir-se. I creiem que la presència d’un Institut en aquesta zona de Safaretjos serviria per reconnectar aquest barri amb la resta de la ciutat. Ara volem saber quin equipament te pensat l’Equip de Govern per aquest espai que restarà erm.

Com diem, les explicacions de l’Equip de Govern van ser insuficients, erràtiques i denoten un esgotament d’idees i projectes per la ciutat més enllà dels artificis i les publicacions en l’Ajuntament informa que es queden en res.

Aquest va ser el principal punt de debat en un ple municipal on novament vam deixar constància de la nostra disconformitat amb la forma de gestionar els recursos humans de l’Ajuntament per part de l’Equip de Govern. També amb la seva manca de sensibilitat cap a les seccions sindicals en quant al model de gestió de la policia local, que no compartim. Pel què fa al decret referent als pisos de la Sareb, volem que es posin a disposició de les famílies a través de la Taula d’Emergència d’habitatge, com va dir la companya regidora Clari Organvidez.

Al Ple vam insistir en la necessitat d’augmentar les instal·lacions municipals per proporcionar un millor servei a la ciutadania amb equipaments per Serveis Socials, espais com els que ja disposen ciutats del nostre entorn.

Al Ple també es van llegir dues declaracions institucionals. Una pel Dia Internacional de Persones amb Discapacitat i una altra en suport al 25 de Novembre, Dia Internacional contra les violències masclistes. En aquesta última declaració es va fer esment, a instància del nostre grup, a la violència política que hem vist aquests dies al Congrès dels Diputats.

Per últim vam votar a favor de la Moció en suport a l’any Yarza. I vam presentar una moció en suport del Mohamed Said Badaoui, veï de Reus expulsat amb acusacions infundades. Moció que va ser rebutjada pels vots de Ciutadans i PSC.

Posted by in Articles, Cròniques, Sin categoría
Crònica del Ple Municipal de Setembre 2022 a Santa Coloma

Crònica del Ple Municipal de Setembre 2022 a Santa Coloma

Si una cosa tenim clara a En Comú Podem Santa Coloma és que el nostre Grup Municipal i el treball que realitzem en la institució, en els carrers, amb les entitats, en el conjunt de la ciutat, és que ens regim per un criteri propi. Nosaltres no som la comparsa de ningú, fem la política que creiem millor per la gent comú de la ciutat i sabem perfectament distingir quins són els nostres objectius. És així què si hem de dirigir les nostres crítiques contra un Equip de Govern municipal què pensem que no respon a les necessitats de la ciutat, ho fem. Si hem de dirigir les nostres crítiques cap a la gestió de la Generalitat (o absència de gestió), ho fem. Si hem de fer demandes cap el Govern de l’Estat, tampoc ens tallem. Perquè fem política per la gent comú, perquè som gent comú.

Així, en aquest Ple Municipal, on amb alegria vam poder comptar novament amb el company regidor Jesús Sánchez, després d’un periode de tractament de la seva enfermetat, vam presentar dues mocions. En una primera moció vam defensar una Formació Professional digne i de qualitat per garantir-ne l’accés a tot l’alumnat. En aquests temps on més necessària és fomentar una educació pública i de qualitat, i que ningú quedi fora. L’actitud de la Conselleria d’Educació i, novament, la seva manca de previsió i la seva renuència a augmentar recursos, ens fa reclamar una política diferent, una aposta per la Formació Professional. I per l’educació pública en general. Una segona moció va ser la de suport a la ILP per a una Regularització extraordinària de persones estrangeres. No pot ser que tantes persones que viuen amb nosaltres, treballen amb nosaltres, somien amb nosaltres, pateixen amb nosaltres, no tinguin els mateixos drets que nosaltres. No és una proposta demagògica, histriònica, populista, com ens va etzibar la Tinent d’alcaldessa Bárbara Ferrer, és una necessitat a la que cal donar resposta.

També, amb la companya Clari Organvidez, ens vam situar junt a SOS Gent Gran en la seva reclamació per a que, d’una vegada, es signi el conveni per posar en marxa el Centre de Dia Josefina Manfesa a l’antiga Escola Miguel Hernández. En el decret que ratificava la reversió parcial de l’espai destinat a la ubicació d’aquest centre de dia, vam votar a favor i vam fer nostres les paraules de la portaveu de SOS Gent Gran, Teresa Franco, que va prendre la paraula, per reclamar que ja està bé de bones paraules, de dilacions i de tirar-se la pilota entre Ajuntament i Generalitat. Volem el Centre de Dia, volem centres de dia a tots els districtes de la ciutat i volem ja la Segona Residència. És d’estricta necessitat!

En el que respecta a la modificació de crèdit presentada per l’Equip de Govern, ens vam abstenir novament per considerar que no és de rebut mesclar conceptes, partides amb les que estem d’acord com les es dediquen a emergència habitacional amb d’altres merament propagandístiques.

Vam demanar que l’Equip de Govern prengui nota dels espais municipals sense ús i es faci un Pla d’Usos per tal posar a l’abast de les entitats de la ciutat espais on poguer desenvolupar les seves activitats.

Pel que fa a les Ordenances Fiscals, que es van presentar per la seva aprovació inicial, vam avançar que farem les aportacions convenients i també vam expressar què, en aquesta conjuntura d’augment de preus, s’ha de fer un esforç per la tarifació social i per estar al costat de la gent.

Com sempre, ens vam sumar a la moció en suport a les activitats del Correllengua a Santa Coloma. Estarem sempre al costat de les accions que facin crèixer el coneixement i l’estima per la llengua catalana. Recuperant l’esperit que va fer de Santa Coloma la ciutat bressol de la immersió lingüística, creiem que la llengua ha de ser una eina estimada, promocionada i allunyada d’una polarització que li juga a la contra.

Per últim, vam votar a favor d’una moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies, tot assenyalant, com va dir la companya Clari Organvidez, que la moció es quedava curta i que cal un pla de mobilitat per Catalunya, tant per part de la Generalitat com per part de l’Estat per poder assolir Un País de Trens.

Per finalitzar, vam fer un prec oral per demanar més respecte cap a l’espai de la Fira d’Entitats a la Festa Major i no repetir el que ha succeït en aquesta edició, amb un terreny impracticable, les atraccions just al costat de les entitats, els sorolls, la manca de cura amb el reciclatge, la seguretat… esperem que l’any vinent un nou Equip de Govern es prengui més seriosament la Fira d’Entitats.

Nosaltres, seguim.

Posted by in Articles, Cròniques, Sin categoría
Crònica del Ple Municipal de Juliol 2022 a Santa Coloma

Crònica del Ple Municipal de Juliol de 2022 a Santa Coloma

El darrer Ple municipal del curs va tenir un transcurs una mica diferent a l’habitual ja que la nostra companya Clari Organvidez va ser víctima d’un procés d’afonia que no li va permetre fer les intervencions de la manera habitual. Però, des d’aquí farem un resum dels punts més importants amb els posicionaments i arguments que teniem preparats. 

Per començar, direm què l’Equip de Govern aprofita aquest últim ple per incloure tota una sèrie de modificacions de crèdit, amb conceptes diversos en cada punt (es van presentar fins a tres), cosa que habitualment ens fa decantar-nos per l’abstenció. Ens van cridar l’atenció modificacions de crèdit en positiu, com les dedicades a avançar en la construcció de l’Institut Nou, o bé les dedicades a habitatges socials. D’altres significatives van ser la partida destinada a la Primera Fase de Can Zam, quasi un milió d’euros, que ens sobta molt quan per a la segona fase s’han destinat només 700.000 mil euros. Sense saber a què es destinarà aquest diner. 

En quant als Decrets, vam votar afirmativament a la proposta de sanció cap a l’empresa que ha fet unes obres al carrer Font de l’Alzina. Pensem que la utilització de l’espai públic per part d’una empresa, més encara si es troba en un espai natural de la ciutat, ha de ser sancionat. També pensem que aquesta infracció no s’ha comés de la nit al dia i que segur que es podria haver incoat abans aquest expedient sancionador. Sobre el Pla d’Acció Sociocultural per a persones grans, tot i ser un donar compte, vam esmenar la necessitat de fer participatius aquests plans així com la necessitat de posar en marxa el Consell per a la Gent Gran, que es va aprovar en un punt posterior. El volum de població pensionista de la nostra ciutat reclama una especial atenció per part del govern municipal, però tambè una especial atenció als punts de vista i propostes que des d’aquest col·lectiu es puguin fer. 

Com no podia ser d’una altra manera vam votar a favor de permuta de finques per poder així començar amb la construcció de l’equipament educatiu a Can Peixauet, després de tants anys de retràs. 

Recentment El Periódico de Catalunya ha publicat les xifres segons les quals Santa Coloma de Gramenet no complia amb les taxes europees de reciclatge. És per això que reclamem un altre model de recollida de residus de fracció i neteja viària. Un model municipalitzat i una altra manera d’afrontar aquest fet a la nostra ciutat. 

I volem deixar per el final la situació de les treballadores del SAD i el punt pel qual l’Equip de Govern encarrega novament a la FS21  dels serveis d’ajut a la llar que formem part de la cartera de serveis dels SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, des de l’1 d’agost de 2022 fins al 31 d’octubre de 2023. Això en sembla senzillament una presa de pel desprès de què fa un parell de mesos es presentés un projecte de resolució per tal d’iniciar un procés de licitació que portaria a una privatització del servei. No es pot prendre el pel a les treballadores assegurant-les que aquest procediment servirà per accedir a la pujada de sou que lícitament reclamen. I a més, en el mateix punt dir què es continuarà amb aquest procés just quan es prorroga el servei un any. Considerem que l’Equip de Govern ha optat per una sortida endavant sense solta ni volta i serà en el marc de les negociacions que ja s’estan portant a terme entre les representants sindicals i l’empresa com es podrà accedir a la pujada de sous. Tot i que vam votar a favor del punt, per tal de garantir la continuitat del servei, estem absolutament en contra del procés de licitació i exigim que l’Equip de Govern socialista torni al camí de la sensatesa i amb la resta d’ajuntaments què treballen amb la FS21 busqui una solució sense posar en perill els drets de les treballadores.

I res més. Ens tornarem a veure després del mes d’agost, als xiringuitos de la Fira d’Entitats. Per cert, vam votar contra el calendari de festes proposat per l’Equip de Govern que novament ens supedita al calendari de Barcelona. Volem festes pròpies i el dilluns de festa major com a festa local. 

Salut i bon estiu des del Grup Municipal d’En Comú Podem

 

Posted by in Articles, Cròniques, Sin categoría
L’educació en crisi, també a Santa Coloma

L’educació en crisi, també a Santa Coloma

Com sabeu els docents han estat fent vagues durant els mesos de maig i juny. Aquestes vagues no han estat convocades únicament per l’avançament del curs, sinó que les seves reivindicacions són les de sempre perquè ningú s’ha preocupat mai per millorar-les: 

  • La reducció de les ràtios estructurals i que no es faci cap tancament de grups escolars a l’escola pública.
  • L’increment de personal d’atenció directa (des d’administratius, fins a integradors socials, educadors d’educació especial, etc) i el desplegament real del decret de l’escola inclusiva. 
  • Que es destini el 6% del PIB a Educació tal com figura en la Llei d’Educació de Catalunya. 
  • La retirada del Decret de Plantilles que des del 2014 que només ha servit per separar a les direccions del professorat, extorsionar als interins, competir amb la resta de centres educatius, i crear mal ambient als claustres. 
  • L’estabilització real del personal interí.
  • I moltes més coses entre elles, reclamar una bona planificació i organització del sistema educatiu i per descomptat la dimissió del senyor Conseller d’Educació Josep Cambray per la seva inexistent voluntat negociadora en tot el procés. 

Santa Coloma de Gramenet és Vila Groga, però com ho tenim a Santa Coloma? Com ens afecta tot això? 

  • Principalment, no hi ha recursos suficients, amb una població d’alumnat cada vegada més àmplia, en l’atenció als alumnes amb diversitat a la nostra ciutat, ja només no és que no hi hagi prou professionals també hi ha una manca de recursos per a aquests alumnes en l’etapa de la postobligatòria, ja que a la ciutat tan sols comptem amb un IFE i els alumnes han de sortir de la ciutat, amb els problemes que comporta per a  determinats col.lectius.
  • La pèrdua de línies a la ESO com li ha passat a l’Institut la Bastida no només suposa perdre alumnat sinó també professorat (set interins) a més d’incrementar les ràtios en un centre de màxima complexitat com aquest. 
  • A l’escola Mercè Rodoreda es perden també tres professors com probablement passa en algunes altres escoles de la ciutat, i no tenen concretada la figura de l’educador o integrador social, perquè de moment els han fet fora dels instituts i escoles.
  • I ja veurem com acaba la construcció de l’Institut Nou i les promeses que es van fer des del Departament d’Educació… de moment els alumnes de Batxillerat aniran a l’antiga Escola Nicolau Longaron seu de l’EOI. 

El claustre de l’Institut Numància ha declarat persona non grata al Conseller d’Educació Josep Cambray (conseller d’ERC) pels despropòsits i el menysteniment cap a la comunitat educativa. Recentment, el Departament d’Educació ens ha sorprès amb una campanya de màrqueting sobre l’avançament de curs amb el missatge  que això contribueix a la conciliació laboral, l’equitat social, etc, però  si us plau, a qui voleu enganyar? Siguem realistes, posar uns monitors de lleure durant el mes de setembre amb sous precaris i empreses força sospitoses no millorarà res aquests temes. 

Les millores han de ser globals, planificades i consensuades amb els sindicats, famílies, mestres i professorat. Que no us enganyin, ningú mirarà més pels vostres fills i filles que la vostra comunitat educativa (mestres, professorat, TIS, TEI, conserges, etc.) perquè és l’única que cada dia es preocupa realment per l’aprenentatge i el benestar dels alumnes, destinant moltes hores amb els pocs recursos que disposa i fent malabars per planificar i organitzar aquest caos del Departament d’Educació. 

Maika Herrero és Consellera Nacional de Catalunya en Comú i forma part de l’Executiva de Santa Coloma en Comú

Posted by in Articles, Sin categoría
Respecte per la comunitat educativa colomenca

Respecte per la comunitat educativa colomenca

Amb la moció relativa a la situació de l’Institut 9 que ERC Gramenet ens havia presentat el passat dimarts 25 i que, finalment, va retirar el mateix dia del ple, ens va recordar a aquella escena de Charles Chaplin en la pel·lícula Temps Moderns en la què, perseguint a un camió del què ha caigut una bandera vermella, acaba liderant una manifestació de treballadors de manera accidental. Però, aquí, ens hem trobat amb un partit que dirigeix la Conselleria d’Educació de la Generalitat posant-se al capdavant d’una reivindicació de la comunitat educativa colomenca, desvirtuant-la i convertint-la en una mera excusa pel lluïment i l’oportunisme. 

Així, tornem a veure com es fa una moció d’esquenes a la població afectada directament. Com sembla que sigui una resposta a una reivindicació del centre, pero a ningú se li escapa que es una jugada d’ERC Gramenet que, intentant ‘solucionar’ un conflicte, acaba obrint un altre.

ERC en el primer acord de la moció demanava el següent: 

PRIMER.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibilitat de reestructurar l’oferta de places i centres de batxillerat a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet per tal de dotar a l’institut 9 de Santa Coloma de Gramenet d’un batxillerat propi que no impliqui l’augment de places efectives al municipi.

El centre no ha demanat mai que es treguin les places a cap altre centre. De fet, qui conegui una mica la comunitat educativa sap que això és impensable i de fet ja ens ha fet palès el seu rebuig a aquesta proposta.

A més ens sembla què els promotors d’aquesta moció no són coneixedors de la realitat educativa de Santa Coloma i dir que “cal ser conscient que l’oferta d’educació postobligatòria a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet és completa i suficient, donant resposta a les necessitats reals en nombre i qualitat als alumnes de la ciutat” ens sembla un reflexe d’aquesta falta de contacte amb la realitat colomenca

Si volem parlar de més reivindicacions d’ensenyament què preocupen a la comunitat educativa de Santa Coloma hauríem de parlar de baixar ràtios a l’ESO, pels serveis d’EAP, i recomanem especialment l’article què ha publicat el director del Numància Gabriel Fernández Paz en el Diari de l’Educació, per recollir el sentir dels professionals de l’Educació i el seu estat de cansament davant la inacció dels partits polítics, abans de fer mocions amb aquest triomfalisme absolutament surrealista què ens presenta ERC Gramenet. Un text demolidor què fa un retrat de la situació de l’educació en una ciutat com la nostra. Com a organització colomenca hem de dir què ens sentim especialment colpits pel sentit d’aquest text i del què relata.

Si és qüestió de posar-se al capdavant d’alguna reivindicació ciutadana més, els hi recomanem per exemple les del CSMIJ o l’esperpèntic i cruel espectacle a l’entorn dels habitatges per a gent gran del Miguel Hernández. Cal incorporar la preocupació cap a la salut mental de les joves i el seu entorn emocional, cal parlar de com no poden tenir les mateixes oportunitats educatives que altres ciutat i com la oferta postobligatòria per l’alumnat amb necessitats especials s’ha de millorar. 

També podem afegir la proposta que ha fet la companya i alcaldessa Ada Colau per reduir la bretxa entre les famílies més vulnerables finançant les extraescolars per poder continuar amb la seva educació en el “fora escola”. 

De fet, i sense que serveixi de precedent, ens sentim molt identificats amb el fil de tweets què l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, va fer com a resposta a un altre d’ERC Gramenet en què es parlava dels incompliments de la Generalitat, novament, amb la nostra ciutat. Llàstima què aquest fil va desaparèixer. Posin Ja els recursos per què l’Institut 9 es posi en marxa, deixin ja la guerra i els càlculs, i atenguin les demandes de la comunitat educativa tant d’aquest institut com de tota la ciutat de Santa Coloma, què no necessitem urgentment. Que no podem esperar més. 

Cal que l’Ajuntament realitzi la sessió dels solars a la Generalitat perquè realitzin les obres del Institut Nou que estan pressupostades pel 2022 gràcies al grup parlamentari d’En Comú Podem que va aconseguir introduir-la pressupost. Per cert, nosaltres no ens oblidem de l’Escola Santa Coloma que també ha de tenir un equipament nou.Si haguessin acabat presentant aquesta moció l’hauriem votat en contra perquè es tractava d’una moció oportunista què únicament ha buscat el titular i capitalitzar la reivindicació davant la porta de la Conselleria de la comunitat educativa de l’Institut 9 en benefici propi. La situació de l’educació a Santa Coloma mereix més.  

Posted by in Articles, Sin categoría
Un nou curs escolar

Un nou curs escolar

Els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma que van rebre la noticia que serien mares i pares entre els anys 2004 i el 2009, poc s’esperàven que la lluita per un dret universal com és l’educació formaria part també de les seves vides en ple SXXI.

Han viscut les lluites per tenir escoles bressol, passant per l’obertura de les anomenades “aules bolets” a primària i secundària, seguint amb el neguit de veure com s’allunya l’educació post-obligatòria dels interessos dels joves per manca de places.

El dret de totes i tots a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats es desenvolupa si tots els agents educatius van en consonància i amb els recursos necessaris que aquestes professionals necessiten, sabedores del que es troben a les aules i, en conseqüència, del que és beneficiós pel desenvolupament dels nostres infants i joves.

Quinze anys enrere no hi havia una emergència sanitària mundial com la que encara estem patint, que ens ha sacsejat com a societat i ha fet que les mancances educatives s’hagin posat especialment de manifest tot i que els agents educatius ja feia anys que ho reivindicaven. Fa quinze anys la població de Santa Coloma i voltants tornava a augmentar i no s’ha estat a l’alçada d’idear un pla estratègic educatiu, els pedaços han estat un continuum. Esperem que la Generalitat faci una embranzida amb cara i ulls en l’àmbit educatiu.

Si, s’han fet propostes conjuntes en aquests anys però cal posar fil a l’agulla. Tenim una LOMLOE que cal desenvolupar amb les competències que pertoquen a Catalunya i aplicar-les. Tenim la LEC encara amb àmbits per desenvolupar. Tenim un Pacte Nacional contra la Segregació Escolar que cal desplegar. Aquestes són propostes macros però cal aterrar-ho dia a dia i amb urgència.

Exemples clars d’això són la manca de planificació en les obres escolars, com poden ser els mòduls inacabats de l’Institut9 aquí a Santa Coloma i la no iniciació de les obres d’aquest a la seva ubicació definitiva. També la manca de places i diversificació de les ofertes de cicles formatius de grau mitjà i superior, que fa que molta joventut no obtingui plaça en el lloc desitjat i s’hagi de desplaçar amb la consegüent despesa familiar. 

El paper de les famílies en moltes de les reivindicacions, ha estat fonamental per tal d’aconseguir-les i és en aquesta línia que cal fer especial menció a la feina Federació de FAMPA’S de Santa Coloma que durant aquest temps ha acompanyat a les famílies en les seves reivindicacions.

Les prioritats són clares: treballar per una educació de qualitat amb objectius a curtíssim termini i a llarg termini. En clau municipal esperem que quan es presenti el Pla Educatiu de Santa Coloma, el qual es va elaborar entre molts agents educatius, reculli aquestes prioritats i com abordar-les a la nostra ciutat.

Iniciem un curs 2021-2022 amb els deures pendents del 2004 i les conseqüències que se’n deriven. L’agraïment als equips de professionals dels nostre entorn educatiu s’ha d’acompanyar amb els recursos per obtenir la millor qualitat en l’educació que volem pels nostres infants i joves d’aquí i d’arreu.

Núria Larroya és regidora d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Santa Coloma

Posted by in Articles, Sin categoría
Un curs atípic, un estiu millor.

Un curs atípic, un estiu millor

Els infants i joves ja han començat les vacances i això comporta parlar del seu temps lliure d’estiu. Recordem que l’estiu passat parlàvem de la importància cabdal que la infantesa i la joventut havien de gaudir de l’aire lliure després del confinament. Es va aconseguir mitjançant els casals d’estiu i tota la feina de monitoratge del temps lliure. Van ser els primers professionals que van rebre als nostres infants i joves en un context socialitzador i els agraïm enormement la feina que van realitzar tenint especial cura en els aspectes emocionals.

Vam iniciar una tornada a l’escola amb molta incertesa. Els concepte grup bombolla ens ha marcat per molt temps i la comunitat educativa tenia clar que no s’havia d’iniciar un curs amb por sinó que era el moment d’acollir als alumnes en el seu espai. Les escoles han estat segures gràcies a l’esforç de tot l’engranatge de les professionals de l’educació. Hem estat capaces de tirar-ho endavant i ens hem de felicitar. Però no ens podem oblidar que el temps del fora-escola no ha estat l’ideal, degut a les restriccions pertinents, i que l’accés a elles hagi sofert una davallada per motius econòmics i socials. A moltes de les nostres escoles i instituts, amb el permís de les autoritats sanitàries pertinents, s’han pogut fer sortides i colònies, però no compensa el fet que el fora-escola estigués tancat (centres cívics, escoles esportives, aules de teatre..). L’educació que es duu a terme fora dels espais d’ensenyament reglat té la mateixa importància o més, i no hem estat a l’altura de cuidar-la.

Arriba l’estiu i cal que sigui un gaudi per a tots i totes, hi ha oferta i s’ha procurat una injecció econòmica per què sabem de la importància d’aquest temps d’estiu dels nostres infants i joves. Però hem d’anar més enllà. Cal reflexionar i avaluar que el que passi durant aquests pròxims estius sigui la base per crear un temps d’estiu variat, de qualitat, respectuós amb la conciliació familiar i no sigui una acció puntual després d’una època de pandèmia.

Article publicat a Elmirall.net el 3 de juliol de 2021

Nuri Larroya és Presidenta del Grup Municipal d’En Comú Podem Santa Coloma

Posted by in Articles, Sin categoría