en comú podem

Valoració dels resultats del #10N

Valoració dels resultats del 10N

Els resultats de les eleccions generals celebrades aquest diumenge situen per segon cop consecutiu a la candidatura d’En Comú Podem com a segona força amb 10.284 vots. Per davant, un Partit Socialista que es queda amb més de 18.000 vots i com a tercera força queda Esquerra Republicana de Catalunya amb uns 6.000 vots. PP, Ciutadans i VOX es reparteixen uns 4.000 vots cadascú i finalment JXC i CUP es queden amb poc més de 1.000 vots cadascú. Finalment assenyalar que Más País treu 900 vots.

Aquest resultat, tot i que ens fa estar satisfetes pel treball realitzat, per la mobilització i per que prova que som una organització cohesionada i forta a la nostra ciutat, no ens fa treure els ulls sobre com ha estat el resultat definitiu a nivell estatal i del difícil escenari que es presenta.

Aquestes eleccions generals sols han servit per reforçar els discursos més dretans i perquè precisament una força d’extrema dreta com VOX, aconsegueixi més de 50 diputats. Es pretenia enfortir el bipartidisme i s’ha creat un monstre que caldrà combatre.

Des d’En Comú Podem Santa Coloma pensem que la millor manera, la única manera, de combatre l’extrema dreta és amb polítiques socials. I per això creiem que la millor manera, la única manera, és la d’aconseguir aquesta vegada sí, un govern progressista que posi en marxa mesures que millorin la vida de la gent.

Esperem que, ara sí, es tingui en compte l’extrema necessitat de defensa dels drets, de tots els drets, en la que ens han situat aquests resultats electorals.

L’anunci d’un acord de Govern entre el Partit Socialista i Unidas Podemos ens fa creure que ha arribat el moment d’entomar els diferents reptes que tenim com a societat des d’una perspectiva d’esquerres per primera vegada en la nostra història democràtica. No serà fàcil, però nosaltres ho posarem tot.

Tanmateix, a Catalunya, el manteniment de la representació d’En Comú Podem amb 7 diputades, ens referma en que la nostra posició de llibertat, diàleg i solucions té un recolzament que ens fa estar satisfetes i ens convida a aprofundir en un espai propi.

Des de Santa Coloma, En Comú Podem vol ser també un dic contra l’avenç de l’extrema dreta i dels que volen que deixem de banda els drets de les classes populars i treballadores, front altres discursos. Seguim!

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría
Preguntes i Precs al Ple Municipal de Setembre 2019

Preguntes i Precs al Ple Municipal de Setembre 2019

PREGUNTES:
1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar una moció per ampliar el parc públic d’habitatge, als acords es compromet a realitzar un estudi conjuntament amb AMB, el qual després d’un any encara no s’ha realitzat, o com a mínim aquest grup municipal no en té constància. A més, es compromet a destinar el 30% dels edificis de nova construcció privats, així com els sotmesos a la rehabilitació integral, a habitatges de lloguer social de gestió pública i municipal.
○ S’estan aplicant l es mesures sobre el l loguer social i l ’habilitació del 30% de la construcció nova aprovades en aquesta moció?
○ Quantes persones s’han acollit al programa d’ajuts per ‘ Milenials’ des de la seva implantació per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet?

2. L’empresa Fundació S. XXI – Gestora del servei d’Atenció Domiciliaria al Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet descompta l ‘import econòmic a les seves
treballadores de suplències i /o obra i servei dels serveis acordats i activitats però no prestats per absència puntual de l ’usuari i a les treballadores de plantilla i ndefinida
se l i carrega com a hores negatives, del còmput d’hores mensuals. Els usuaris realitzen el copagament del servei acordat i activitat però no prestat.
○ L’ajuntament té constància d’aquestes dades?
○ Quins acords i /o pactes té l ’empresa amb l ‘Ajuntament per la facturació de serveis no realitzats i que estan activats?
○ Quines mesures està realitzant l ‘Ajuntament per garantir els drets de les treballadores de la Fundació S. XXI?
○ Quines accions farà l’Ajuntament per revertir aquesta situació en aquest cas?

3. A l ‘Arxiu Municipal de Memòria Històrica existeix una falta de rigor de la custòdia, manteniment i conservació de la documentació. Segons els mínims establerts a la normativa autonòmica “10/2001,de 13 de juliol, d’arxius i documents i estatal” i l’acord signat de l ‘Ajuntament amb l a Diputació, tal com i ndiquen al portal web de l’Ajuntament de l’Arxiu Municipal, existeixen totes aquestes mancances:
● Llistats inacabats amb documentació mal classificada o sense classificar, hi ha arxivadors que el dia d’avui no han estat valorats. Podent tenir documentació d’interès general per la ciutat.
● Carpetes i arxivadors en mal estat, amb fongs i òxid a l es grapes i clips que encara es mantenen.
● Documents amb humitats i amb fongs sense tractar.
● No existeix la figura del responsable tècnic del arxiu.
● No s’han digitalitzat els documents.
Donades aquestes mancances, és del nostre interès que ens responguin les següents preguntes:
● L’Ajuntament té constància d’aquesta situació?
● Quines mesures es planteja realitzar en aquesta matèria, per evitar la pèrdua del patrimoni documental?
● Per facilitar l ‘accés a l a i nformació. En quin termini es plantegen tenir acabats els llistats i classificats?
● Quines mesures proposa per tractar els fongs i òxids en els documents sense danyar aquests?
● Hi ha alguna persona especialitzada en documents treballant amb el manteniment d’aquests?
● Ha començat l’Ajuntament a digitalitzar el fons documental?
● Quan es planteja l ‘ajuntament començar a digitalitzar els documents de l ‘arxiu històric?
● En quin termini de temps es planteja l ‘Ajuntament tenir tot el fons documental digitalitzats?
● Quina partida pressupostària es dedica a l ‘arxiu històric i al seu manteniment? Quina quantitat?

4. L’espai de la CIBA va començar la seva remodelació fa un temps, tot i que actualment les seves obres es troben paralitzades.
○ Donats els diferents rumors en relació a l ’aturada de l es obres, quin és el motiu real de la seva paralització?
○ Hi ha confirmació d’haver-se trobat residus tòxics i en cas de que sigui així, com s’estan tractant?

5. L’Ajuntament va prendre l ’acord juntament amb el Departament d’Educació de tenir temporalment els mòduls del Nou Institut davant de l ’IES Puig Castellar per l ’inici d’aquest curs (2019-2020). Degut a l’incompliment de l’acord:
○ Quines mesures de pressió ha portat a terme l ’Ajuntament amb el Departament d’Educació de l a Generalitat per tal de que es finalitzin les obres d’adequació dels barracons del Nou Institut a Can Zam?
○ En referència al trasllat diari de l es estudiants a l a nova ubicació, donat que l’institut no està situat a la zona prevista del Raval, s’ha dut a terme alguna acció per establir transport escolar?

6. Aquest curs s’ha iniciat l’Institut-Escola del Pallaresa, fet que ha significat algun que altre malestar dins dels pares, mares i tutories de l’alumnat del centre.
○ Quin és el projecte d’adequació de l es aules i el seu entorn que hi ha pensat per l’IES Pallaresa en un futur immediat?

7. En una campanya acertada, l ’Ajuntament de la nostra ciutat està ubicant punt liles en els diferents espais i festes de la nostra ciutat. Tot i així, volem saber el perquè els Punts Liles s’han i nstal·lat únicament en els actes nocturns de la Festa major o les festes de barri i no funcionen en altres activitats diürnes que també són de caràcter massiu, com els Corretapes, o d’altres en el que hi hagi una gran afluència de gent?

8. Recentment la Fira que els dissabtes ocupava l ’Avinguda Generalitat s’ha suspès, segons ha instat la Generalitat precisament.
○ Quins són els motius pels quals s’ha suspès aquesta fira?
○ Es tornarà a dur a terme?
○ No es pot ubicar en un altre espai per donar visibilitat a l’artesanía?

9. Respecte als dos arbres situats al Carrer Amèrica cantonada amb Avinguda Prat de la Riba, quines mesures proposa l ’Ajuntament per a mantenir-los, protegir-los i evitar la seva tala?

10. Les obres al Passeig Salzereda i la construcció de l a Rotonda estan provocant problemes de trànsit amb els inconvenients per a la població en molts ordres, un
d’ells molt i mportant és el de la contaminació, tant la pol·lució com l’acústica. Quines mesures s’estan estudiant per a solucionar aquests problemes de trànsit?

11. Les futures fases de les obres del Passeig Salzereda comporten un canvi d’hàbits sobre tot entorn a l ’Escola Santa Coloma i l ’EBM L’ànec. S’ha previst solventar
possibles problemes de convivència amb l es obres a l es entrades i sortides d’aquests centres i conviure amb els sorolls propis d’aquestes obres?

12. Voldríem saber els motius pels quals s’han produït els canvis de sentit en l es vies de diversos barris que han tingut lloc sense avisar als mesos d’estiu.

13. La Línea 9 Nord no disposa de connexió wifi en el total de l es seves estacions.
Aquest fet suposa l ‘aïllament comunicatiu per part de l es persones usuàries i treballadores. Quan està previst solventar aquest dèficit?

14. Aquest grup municipal, en període de pluges i ntenses, rep queixes de veïns i veïnes del barri del Raval de la nostra ciutat per afectacions tant al carrer, com a les cases particulars. Aquest veïnat, que porta 6 anys patint afectacions, es queixa d’inundacions crítiques i cròniques en els blocs entre els carrers Pau Claris i Joan Ubach.
○ Té aquest Ajuntament constància de l es dificultats que es generen en aquest tram?
○ De quins terrenys/pertinences disposa l’Ajuntament en aquest espai?
○ Quina responsabilitat té l’ajuntament en relació a aquests fets?
○ S’ha fet alguna actuació per revertir la situació d’inundacions?

15. Recentment ha sortit a concurs la provisió temporal per comissió de serveis del director/a de polítiques d’igualtat i LGTBI, donat que aquest concurs ha quedat desert (perquè cap persona s’adequa a les necessitats del servei).
○ Com es garantirà la cobertura de la plaça?
○ Es tornarà a convocar?

PRECS
16. Aplicació dels acords presos per el Ple de l’Ajuntament el 24 de Setembre de 2018 relatius a la Moció d’ampliació del Parc Públic d’Habitatge.
17. Demanem la convocatoria en breu del Consell Escolar per tal informi del procés de matriculacions d’aquest nou curs, del funcionament i obres de l’Institut Nou i de l’Institut-Escola Pallaresa i de les relacions que se’n deriven del Departament de la Generalitat en relació a Ciutat Educadora.

18. Davant l’amenaça de talls de subministrament energètic que s’han registrat al mes de Juliol per part de l ’empresa de subministrament a Santa Coloma de Gramenet, demanem la convocatòria de la Taula d’Habitatge i Pobresa Energètica per tal de que s’informi del deute que es reclama i quines accions que s’han desenvolupant en el Departament que es va crear a tal efecte.

19. Treure les tanques de Can Zam.

20. Demanem que s’estudiï si la supressió dels semàfors a la rotonda del Passeig Llorenç Serra amb el Passeig Salzereda pot afavorir la fluïdesa del trànsit.

Posted by in Articles, Preguntes i Precs
Crònica del Ple Municipal de Setembre de 2019. Seguirem insistint per fer ciutat.

Crònica del Ple Municipal de Setembre de 2019. Seguirem insistint per fer ciutat.

L’Equip de Govern del Partit Socialista amb l’alcaldessa Núria Parlon va mostrar ahir les línies mestres del que serà aquesta legislatura. Unes línies que s’assemblen com dues gotes d’aigua a les del mandat anterior. Aquestes línies consisteixen a fer oïdes sordes a les propostes de la resta de grups municipals i contestar fent ostentació de força, fent un balanç de mandat constant i negant la necessitat de cap clase d’alternativa per a la ciutat.

El moment en què aquesta actitud ens va semblar més greu va ser en la presentació de la moció que com a Grup Municipal En Comú Podem Santa Coloma vam presentar per visibilitzar el col·lectiu LGTBI en les Festes Majors de la nostra ciutat. El vot en contra sense cap tipus de sentit del grup socialista, després que la resta de grups van votar a favor a la moció presentada pel Jonatan Fornés, posant com a excusa totes les iniciatives que l’Ajuntament ja fa sense adonar-se’n que aquesta proposta de moció ni treu ni posa res a tot allò que ja es fa, ens demostra que no hi ha voluntat d’acceptar que a Santa Coloma algú pugui fer o proposar res que no estigui sota el seu lideratge.

El Ple Municipal, entre altres punts, va votar un decret relatiu a la designació de representants de l’Ajuntament en diversos organismes i entitats. El nostre grup va votar en contra, principalment perquè no estem d’acord en la renovació dels representants a la Fundació de l’Esperit Sant, donat que la seva feina està demostrant-se inútil pels interessos dels colomencs i colomenques.
Respecte a la proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics, ens vam abstenir perquè ens semblen continuistes respecte als exercicis anteriors. Ens sembla que l’Equip de Govern no té gens d’interès a fer una política valenta en les noves ordenances. Per això, des d’En Comú Podem farem una jornada oberta sobre Ordenances Fiscals i Preus Públics en les pròximes setmanes per a recollir l’opinió dels colomencs i colomenques i les seves propostes.

Declaració Institucional Emergència Climàtica
Com a resposta i suport a les mobilitzacions que durant la darrera setmana i especialment el passat 26 de setembre es van produir a tot el món contra el canvi climàtic, es va fer una Declaració Institucional en suport a aquestes mobilitzacions juvenils, per un món sostenible i pels drets ambientals de les presents i futures generacions. Aquesta declaració institucional, signada per tots els grups, és una declaració de mínims que pot ser un bon punt de partida però no un fet definitiu. Com bé va dir el representant de l’entitat Rebel·lió o Extinció, Miki Rodríguez, que va agafar la paraula en el Ple, vivim en un estat d’Emergència Climàtica que obliga a prendre accions contundents en aquest aspecte. No ens podem quedar amb les bones paraules o el que es diu que ja s’està fent, necessitem actuacions noves i tangibles, a escala local i global per fer front aquest greu problema planetari.

Suport al Correllengua 2019
Aquest grup municipal d’En Comú Podem, va donar suport a la moció en suport a les accions del Correllengua 2019 promoguda per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana per la plena normalització del català i que aquest sigui un element integrador. Però vam deixar clar, com va dir la Núria Larroya, que, per aconseguir això, nosaltres entenem que el català no pot ser la llengua d’una ideologia, d’un moviment, ni tampoc pot ser retratat com un enemic. Sols Ciutadans var votar en contra.

Contra les amenaces d’Endesa
Les amenaces que Endesa ha fet vers les administracions locals en relació amb el deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables ja fa temps que està mereixent una resposta contundent de part d’Ajuntaments i institucions. Aquí es va presentar una moció que vam signar i a la que donem suport. No podem tolerar que Endesa jugui amb la vida de la gent. No podem tolerar que els més vulnerables hagin de patir perquè a l’empresa no li surten els números. El paper de les institucions és defensar aquestes persones en front de l’abús. La moció es va aprovar amb l’abstenció de Ciutadans novament.

Per la reducció dràstica del trànsit 
I després de la inesperada e inexplicable negativa del PSC a secundar la nostra moció per visibilitzar el col·lectiu LGTBI a les Festes Majors de Santa Coloma, es va passar a debatre la moció de Ciutadans sobre Mobilitat i Qualitat ambiental de la nova ordenació de trànsit. Vam votar en contra perquè aquesta moció estigmatitza el carril bici i encara pensa en una reordenació del trànsit mentre que nosaltres estem per la reducció dràstica del trànsit de vehicles privats a Santa Coloma. La moció no va ser aprovada.

Per la transparència en campanyes electorals
La convocatòria de les noves eleccions el 10 de novembre ha fet que molts ciutadans i ciutadanes es sentin agredits per les despeses dels partits polítics. Per això vam presentar una moció per la transparència en les campanyes electorals, perquè els partits polítics presentessin els seus comptes de les eleccions municipals del maig. També vam incloure els punts que recentment des d’En Comú Podem s’han proposat a la resta de partits per a disminuir aquestes despeses. Però, la resposta del PSC va ser negativa i la moció no es va aprovar.

Santa Coloma necessita un Pla Integral 
Finalment va arribar una moció d’Esquerra Republicana sobre el barri de les Oliveres on aquest grup feia esment a les mancances recollides en aquest barri i possibles instruments per a posar-hi solució. Ens vam abstenir perquè, com va exposar Jesús Sànchez, no creiem que Les Oliveres presenti problemes diferents de la de la resta de barris de la Ciutat i creiem que la solució passa per un pla integral. A més molts dels temes que proposa ERC estan en mans precisament del seu partit a la Generalitat i en podrien fer trasllat.

Les respostes que es van donar per argumentar les negatives en aquestes mocions, ens indiquen que aquest mandat no té gaire pinta de què sigui propici pel diàleg o per la porositat de l’Equip de Govern a les iniciatives alienes, més enllà que serveixin per a lloar les bones accions del nostre equip de govern amb la nostra alcaldessa al front.
Però, nosaltres seguirem insistint.

Posted by in Articles, Cròniques, Notes de Premsa
11 de setembre. Diada a Santa Coloma.

11 de setembre. Diada a Santa Coloma.

Aquest Dimecres 11 de setembre, a partir de les 11h tindrà lloc a la Plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet la Ofrena Floral en la que participem entitats i partits polítics amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Participem de nou com a En Comú Podem en aquest acte institucional, acte al que us convidem a participar amb nosaltres.

Per a nosaltres, aquest 11 de setembre, com totes les Diades, han de servir per a seguir treballant per la Catalunya que volem. Una Catalunya de progrés, que reconegui la seva diversitat i pluralitat, que avança en els seus drets i que no els retalla.

Per a nosaltres, aquest 11 de setembre, com totes les Diades, és un dia festiu i de reivindicació d’una Catalunya que ha de ser més digna i més justa i en la que els drets col·lectius es defensen cada dia en tots els àmbits, socials, civils i nacionals. Des de Santa Coloma sabem molt bé que no es pot construir res sols amb bones paraules i grans projectes sense base. A peu de carrer, la Diada ens serveix per seguir treballant per una Catalunya del 99%.

Cridem doncs a participar d’aquesta Diada a Santa Coloma com a festa de totes, per a totes.

I no volem oblidar ni oblidarem que aquest 11 de setembre és el 46è aniversari de l’infame cop d’Estat a Xile que va costar la vida al President Salvador Allende i va desencadenar una repressió brutal. Sempre al nostre record.

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría
Orins de gossos a la ciutat

Orins de gossos a la ciutat

La proliferació de gossos es fa notar als carrers i places públiques. Encara que tots tinguin amo, s’han creat problemes que cal tractar.

Com tothom sap, els gossos tendeixen instintivament a marcar territori. L’abundància d’orins fa malbé arbres i instal·lacions com fanals, papereres o façanes d’edificis. La gent es queixa de les males olors dels compostos amoniacals. I ja es comencen a prendre mesures noves que van més enllà de l’antiga manera d’escampar sofre a la vorera. Una de les mesures és que la persona que passeja el gos porti una ampolleta d’aigua i vaigi ruixant les pixades.

L’orina dels mamífers terrestres aporta quantitats apreciables d’urea, substància que es descompon formant amoníac (NH3) o amoni (NH4+). De fet, aquest binomi NH3 / NH4+ és una fase inevitable del cicle biològic del nitrogen. I encara que els dos compostos siguin dues formes intercanviables d’una mateixa cosa, tenen una diferència que ens interessa: l’amoníac és un gas que passa a l’atmosfera, mentre que l’amoni és un ió que es manté en solució amb la condició que aquesta solució tingui algun grau d’acidesa. I l’orina perd la seva acidesa inicial en emetre CO2 amb la descomposició referida.

Així, segons la teoria exposada, per evitar l’emissió de NH3 a l’atmosfera i les males olors, anirà bé afegir una mica de vinagre a l’aigua que s’utilitza per regar els orins.

I els atacs als materials que acaben rovellant-se? No serà pitjor afegir un àcid? No en aquest cas. L’explicació està en que no és l’amoníac el que rovella els materials metàl·lics. L’agent oxidant és l’oxigen de l’aire. L’amoníac el que fa és netejar la superfície, eliminant pintures, greixos o brutícia que recobreix el metall i deixant aquesta superfície preparada per que actuï l’oxigen. En el cas dels arbres, l’alcalinitat de l’amoníac actua directament destruint la matèria orgànica, i per tant, podem evitar-ho neutralitzant aquesta alcalinitat amb un àcid feble com el vinagre.

De les consideracions anteriors es desprèn que no hi ha cap necessitat d’afegir sabó a la mixtura anti-orins, ja que el sabó no faria sinó potenciar el caràcter agressiu de l’amoníac.

Altres mesures complementàries serien: 1) Construir més espais tipus pipican; 2) Educar els gossos en relació al tema; 3) Defensar convenientment els arbres, edificis i instal·lacions, tal com s’ha fet amb el recobriment de la part baixa dels fanals al barri de Singuerlín.

Josep Ramon Aragó és Ambientòleg jubilat

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría
Els nostres comptes de les Eleccions Municipals

Els nostres comptes de les Eleccions Municipals

És un deure de totes les organitzacions retre comptes sobre els seus comptes. Una campanya electoral suposa un esforç ingent per a organitzacions com la nostra, que no volem tenir cap lligam amb els bancs, per a poder financiar-la.

És per això que volem ser nets i transparents amb la ciutadania i per això us deixem les nostres comptes de la última campanya electoral de les Municipals del passat 26 de maig.

Campanya Municipals 2019 – Resumen

Posted by in Notes de Premsa, Sin categoría
Sobre la Festa Major d’Estiu de Santa Coloma 2019

Sobre la Festa Major d’Estiu de Santa Coloma 2019

La Festa Major de Santa Coloma ha finalitzat. La pluja de la última nit no ha pogut fer oblidar el record de quatre dies on la gent colomenca i vinguda d’arreu ha omplert els carrers de la nostra ciutat per gaudir de les diferents activitats de la Festa Major.

Per a En Comú Podem Santa Coloma han estat quatre dies de festa i diversió, però també de feina en la nostra caseta. Aquests dies a la Fira d’Entitats hem tornat a muntar un espai que ha estat no solament un lloc de festa, menjar i gaudir dels retrobaments de tornada de vacances. També ha estat un espai per a xerrar, pensar i agafar forces de cara al pròxim curs polític que es preveu intens tant a Santa Coloma com a Catalunya i Espanya.

Una Festa Major farcida d’actes i activitats i on novament la ciutadania de Santa Coloma ha demostrat que té ganes de participar, de fer carrer, de fer la ciutat seva i que pensem que hauria de tenir més eines per a poder contribuir amb més eines en fer una Festa Major més participativa i popular.

Novament a la nostra caseta hem volgut combinar la reivindicació amb la festa, programant una nit amb una festa LGTBI+ i una Festa Feminista, que han estat un èxit. Però no volem oblidar que la situació de la Fira d’Entitats a Can Zam ens fa tornar a incidir en que Santa Coloma necessita tenir aquest parc acabat i deixar de tenir aquest espai convertit en un solar.

La Festa Major conclou i com sempre, trobarem moltes coses a millorar, com la centralització de les activitats a la Plaça de la Vila i la infrautilització de Can Zam pels concerts a l’espai dissenyat per això mateix. La ubicació i el plantejament de la Fira d’Entitats deixa encara molt que desitjar. No ha estat gens fàcil portar a terme una recollida selectiva de residus.

De la mateixa manera volem fer esment que ens sembla que ja és hora de pensar en un sistema de gots reutilitzables per a la Festa Major. Així mateix el sistema de vigilància de les casetes podria haver estat més efectiu. També volem assenyalar la NO presència de Punts Liles en espais d’oci diürn com per exemple els Corretapes.

I també hem de ser conscients dels inconvenients per soroll que per a molts veïns representa també la festa.

Ara ens toca també guardar el record dels bons moments, agrair el vostre suport i convidar-vos a que, l’any vinent, ens ajudeu a fer una caseta i unes festes encara més participatives.

Seguim!

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría
Tornem al setembre!

Tornem al setembre!

Amb el mes d’agost el Grup Municipal d’En Comú Podem atura uns dies la seva activitat després d’uns mesos d’intensa activitat política. Han estat temps de molta feina per fer arribar que l’esquerra transformadora de la ciutat es presentava per primera vegada unida, amb dos conteses electorals com les Generals del 28A i les municipals del 26M.
L’activitat política a la nostra ciutat ha estat frenètica i aprofitarem aquests dies de descans per agafar forces i, amb certa distància, prendre les idees i la inspiració necessària per, a la tornada de setembre, fer el que hem vingut a fer.
Hem de crear, seguir amb la construcció d’un espai obert per a totes les persones que no vulguin conformar-se amb el que hi ha i aportar una nova visió de la nostra estimada Santa Coloma.
No volem i no podem oblidar-nos de totes aquelles persones que senten com una cosa aliena això de ‘marxar de vacances’. Son moltes les persones, moltes d’elles companyes i companys, que no poden marxar, ni descansar, per que les seves feines son precàries o estan aturades. És per això que aquests dies no son certament de descans i relax per a nosaltres, perquè tenim al cor i al cap que la nostra activitat i la nostra feina és no oblidar perquè som aquí.
Ens retrobem segur a finals d’agost i principis de setembre, a la Caseta d’En Comú Podem de la Festa Major, a la Fira d’Entitats de Can Zam, on esteu convidades per passar una bona estona i seguir treballant per una Santa Coloma més justa.
Fins setembre!

Foto: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría
Arxiu Històric Municipal. La historia está en nuestras manos.

Arxiu Històric Municipal. La historia está en nuestras manos.

¿Cómo empieza una guerra? Los libros de historia nos dicen que al principio de todo hay una explosión, un disparo. Un país invade a otro, alguien muere, mueren cientos o miles. Pero no es cierto. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Se van fraguando lentamente, con gestos y con palabras. Hasta que un día es demasiado tarde. La guerra ya es inevitable y entonces llega ese disparo, esa bomba que los libros de historia acabarán considerando, equivocadamente, el principio de todo.

Este fragmento pertenece a la ficción sonora Guerra 3, con la que su autor, el escritor José Antonio Pérez Ledo, supo trasladarme perfectamente con cada escucha al inicio de la Guerra Civil española.
Mí intención no es hablar de ella, sino de las condiciones en las que ha llegado a nosotr@s el legado a nivel documental de este periodo histórico que debemos salvaguardar. Hablaré en concreto, del estado tan lamentable en el que se encuentra el Arxiu Històric Municipal de Sta. Coloma de Gramenet del cual es responsable nuestro ayuntamiento y que se encuentra en el Museu Torre Balldovina.
Debido a los traslados, inundaciones y falta de rigor en la custodia documental, hemos perdido muchos documentos y otros muchos desaparecerán en breve si no ponemos los medios necesarios para su conservación en condiciones óptimas.

Como usuaria me gustaría incidir en el hecho de que buscar documentación es una odisea. Más aún si compruebas que se te deshacen en las manos documentos que representan nuestro pasado, que contienen datos de nuestr@s familiares y vecin@s. Personas que si ya fueron ninguneadas durante cuarenta años por el régimen franquista, lo siguen siendo en la actualidad por la forma como tratamos su legado. Las pruebas de lo que sufrieron en su momento, ahora se pudren sin que se tomen medidas para evitarlo.
Mi primera gran sorpresa fue comprobar que la situación real del archivo no tiene nada que ver con la información que aparece en las webs del consistorio. De ellas se deduce encontrarte una documentación cuidada y protegida.

Después de esperar más de un mes para tener acceso a los documentos, lo que te encuentras es desolador:
– Un listado inacabado con documentación mal clasificada o sin clasificar, ya que hay documentos que a día de hoy no se han valorado.
– Carpetas en muy mal estado, repletas de hongos y óxido de las grapas y clips que aún mantienen,
– Documentos que desde que padecieron humedades no se han tratado, existiendo una normativa estatal y medios para hacerlo.
– No existe la figura del responsable técnico del archivo.
– No se han digitalizado ni tratado los documentos que con el paso del tiempo y las humedades padecidas están repletos de hongos, muchos de ellos se deshacen en las manos.
Creo que es necesario denunciar esta situación y exigir condiciones óptimas ante la desprotección de nuestro legado. La historia está en nuestras manos.

Noemí Quin, activista d’En Comú Podem Santa Coloma

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría
Crònica del Ple Municipal del 22 de Juliol de 2019

Crònica del Ple Municipal del 22 de Juliol de 2019

El Ple Municipal del 22 de Juliol va significar el tret de sortida a un mandat de quatre anys amb majoria absoluta del Partit dels Socialistes de Catalunya a Santa Coloma. Quatre anys en que aquest Grup Municipal d’En Comú Podem serem la veu de l’esquerra transformadora a Santa Coloma de Gramenet i des d’aquest primer Ple hem deixat clar que plantarem cara davant els intents de l’Equip de Govern socialista de fer servir l’Ajuntament en benefici del poder del seu partit i no en benefici de la ciutadania.

Nova organització per fer el de sempre
Aquest compromís va quedar clar durant les votacions dels decrets relatius a l’organització del nou Ajuntament i en les intervencions del nostre portaveu Jesús Sànchez. El propòsit del nou Equip de Govern es passar a un sistema d’organització gerencial, fer el govern municipal més horitzontal… però la impressió que ens dona després de repassar els nous organigrames i les noves incorporacions en càrrecs directius i assessors que han de venir, des d’En Comú Podem pensem que realment el que es fa es fer més gruixuda la teranyina de càrrecs.
Uns càrrecs que canvien de denominació però que conserven les mateixes cares pràcticament. I unes places vacants que es pretenen cobrir amb criteris de mèrits què sabem que en molts casos ja tenen nom i cognom assignats.
La nostra posició va ser la de denunciar que augmenten aquests càrrecs, que no veiem la conveniència de augmentar les tinències d’alcaldia i de la despesa que suposa l’arribada de més directius i assessors. A més, vam votar en contra d’un sistema que l’únic que fa es mantenir i eixamplar el control del Partit Socialista sobre la ciutat.

CER Raval
En aquest primer Ple Municipal Ordinari vam votar en contra de que l’Ajuntament continuï assumint els costos de la gestió del CER Raval prorrogant la subvenció per l’any 2019. Pensem que aquest centre esportiu fa una tasca social i integradora important, però no considerem adient que l’Ajuntament hagi d’assumir els riscs de la gestió. De tal manera que hi han d’altres concessions han demanat revisions per tenir més beneficis.

Borses de Treball
Vam tornar a demanar que les borses de treball s’actualitzessin d’una vegada al fil del nomenament d’una funcionària interina. L’actualització de les borses de treball acurtaria els terminis dels processos de selecció.

Edifici al Carrer Amèrica
Respecte a la liquidació de càrregues urbanístiques d’una finca del carrer Amèrica, vam votar en contra. Sobre aquest projecte considerem que no es fan habitatges protegits reals tenint en compte la situació d’emergència social de la ciutat. Tampoc estem d’acord, com va dir la Núria Larroya, en la ubicació de la llar d’infants inclosa a un edifici, en lloc de ser independent. I no estem d’acord amb el concepte de zones verdes on predominen el ciment sobre el verd.

Urbanisme amb visió local
La substitució de la Directora d’Urbanisme Zaida Muxí per una nova responsable vinguda de Barcelona com és la Rosina Vinyas ens va portar a considerar que seria bo comptar amb una persona amb la sensibilitat i coneixement de la ciutat necessàries per poder entomar aquest càrrec.

Triomfalisme
Respecte a les Cartes de Serveis en ser una aprovació inicial ens vam abstenir, però vam cridar l’atenció del triomfalisme del PSC en aspectes com els Serveis Socials on consideren que hi ha un 100% d’acompliment de la carta de serveis. Reconeixem l’immens i titànic esforç de les treballadores, però després de l’Informe presentat per la Defensora de la Ciutadania, aquest 100% ens sembla excessiu.

Festes Locals
Les Festes Locals tornaran a ser coincidents amb les de Barcelona. Com sempre, reclamem que les Festes Locals de Santa Coloma coincideixin amb els dies de festa local.

Mercats com a cor de la ciutat
Amb dos punts referents a la situació del Mercat de Singuerlin volem deixar constància que els mercats són elements importants per vertebrar la vida d’una ciutat. No podem permetre que es vagin perdent parades dels mercats i demanem a l’equip de govern que elabori un projecte global per els mercats de Santa Coloma i que no acabi guanyant terreny els supermercats.

Passeig Salzereda
Estem a favor de que es posi en marxa el procés per la licitació d’obres del Passeig Salzereda, i que, per fi, veiem fetes realitat les esperances dels veïns i veïnes i les de la Plataforma del Passeig Salzereda, de veure aquest espai emblemàtic de Santa Coloma reformat tal i com es va decidir en el procés participatiu de setembre del 2017.

Defensa de les treballadores de neteja
Sobre la proposta de modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals amb l’empresa Idonia Natur vam votar en contra. Estem per la municipalització de serveis de neteja, però, a més, no ens dona confiança una empresa que ha mostrat poc respecte pels drets de les treballadores, com va aclarir el nostre regidor Jonatan Fornés.

Mocions
En el capítol de mocions, Esquerra Republicana de Catalunya, va presentar-ne una sobre la realització d’un Procés Constituent per decidir la Santa Coloma del Segle XXI. Ens vam abstenir. Tot i saludar la iniciativa dels companys d’Esquerra perquè significa un incentiu per fer política i seguir repensant la Santa Coloma present, considerem que fem política tots els dies, des de fa anys i que ho fem tant a la institució com al carrer recollint amb totes les contradiccions l’herència d’aquell primer Procés Constituent que va fer trontollar tantes coses.. I que un partit que està aplicant polítiques neoliberals des del Govern de la Generalitat ens dibuixi una iniciativa per repensar una ciutat en uns paràmetres que després no apliquen on governen, no ens acaba d’encaixar. Però, és un bon principi, estem disposades a fer política.

La segona moció va ser una nova mostra del tarannà del PSC. A una moció presentada per ERC sobre l’’Operació Toga’, el PSC va respondre amb una esmena a la totalitat que significava una nova moció, diferent. En aquesta, el PSC, reclamava a la Generalitat més dotació de Mossos i feia de nou un exercici de triomfalisme sobre la seva gestió en matèria de seguretat. Tot i coincidir en la reclamació a la Generalitat, que ha de governar, no compartim la seva visió i les seves formes.
I així va finalitzar un Ple Municipal que tornarà a reunir-se després de les vacances d’agost.

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría