seguretat

Volem més seguretat. Clar que sí.

Volem més seguretat. Clar que sí.

La seguretat serà, és, un dels temes més recurrents de la política municipal colomenca en els últims anys. Les campanyes de l’extrema dreta, aprofitades per Ciutadans com a clau al què aferrar-se per poder mantenir-se en la política i sorprenentment posades al centre de la seva actuació i propaganda per part de l’Equip de Govern socialista, situen la seguretat com una de les preocupacions més importants a la nostra ciutat. 

Però, ens trobem amb que el nombre de delictes no s’ha incrementat i no té, en teoria, relació amb aquest augment de la percepció d’inseguretat. Ni tan sols la repetida difusió de dades al respecte fa que, com mostra una recent enquesta de la Diputació de Barcelona, evita que la seguretat sigui el primer motiu de preocupació per part de les colomenques. 

Des de l’esquerra transformadora no podem defugir d’aquesta preocupació. No podem per això ni recolzar la política punitiva i populista, únicament policial, per donar resposta a la preocupació de la gent. Ni tampoc podem optar per una posició bonista o de prejudici cap els cossos policials. I, ni molt menys, podem culpabilitzar a la gent per deixar-se portar pels missatges sensacionalistes que generen els mitjans de comunicació. 

Des d’En Comú Podem defensem el dret que té la ciutadania a sentir-se segura a la seva ciutat, al seu barri, al seu carrer i al seu habitatge… Però, la seguretat no sols es percep per part de la gent amb la presència de més policia al carrer o amb la construcció de més comissaries al nostre municipi. Nosaltres creiem que la seguretat inclou tot un conjunt de mesures i polítiques que treballen en revertir aquesta percepció i més enllà de la resposta policial i de quin model de resposta volem, això s’ha de treballar des de múltiples àmbits. Des de l’Educació, la Justícia, l’Urbanisme, la Salut, la Mobilitat, el Medi Ambient… 

Creiem què s’ha d’aprofundir en un model de policía preventiva i comunitària. Sí, amb presència policial al carrer, però una presència què ha de tenir una visió més social de la seva acció. Volem policia al carrer, però volem una policía que parli, que es comuniqui amb els actors i representants del barri, comerciants però també i especialment amb la ciutadania, entitats… Un cos policial que sigui reconegut i reconeixible pels habitants i treballadores als nostres barris.

Creiem que la política de seguretat té a veure amb una política multidisciplinar que treballin per reduir la sensació d’inseguretat de la ciutadania. 

Aquestes polítiques necessiten temps i no li podem demanar paciència infinita a la gent. Per això, és necessari comptar amb aquesta presència policial què hem comentat i també treballar per què la policia local, tambè la autonòmica, comptin amb recursos suficients per fer la seva feina amb paràmetres del segle XXI. I també, amb directius clares, objectius clars i una organització clara. 

Pensem que, des de l’esquerra, i amb aquests nous pressupostos municipals a Santa Coloma de Gramenet en tindrem un exemple, hem de fer una aposta per la seguretat. Naturalment. I aquesta aposta passa per protegir la vida als barris, el comerç, la cura dels espais públics i la inversió en la generació d’espais nous d’ús. I una aposta pels drets de la infància, el seu dret a jugar, a estar al carrer. 

En definitiva, entenem què la política de seguretat no va ni molt menys de la creació de cossos d’elit, construcció d’infraestructures costosses com la nova comissaria del Front Fluvial, o una exhibició d’actuacions què generen més sensació de inseguretat què d’eficàcia policial. Einstein va definir la bogeria com “fer la mateixa cosa una vegada i una altra esperant obtenir diferents resultats”. És ben sabut que les polítiques adoptades fins ara no han solucionat la inseguretat que la ciutadania pateix, al contrari. I, per això, volem fer-nos càrrec.

Creiem què, des de l’esquerra, tenim molt a dir en matèria de seguretat. Clar que sí.

Antonio Molina i Àlvaro Alejandro, són CoCoordinador de Santa Coloma en Comú i membre de l’Executiva local de Santa Coloma en Comú respectivament. 

Posted by in Articles, Sin categoría
Crònica del Ple Municipal de Novembre de 2021

Crònica del Ple Municipal de Novembre de 2021

Malauradament, l’evolució de les dades de la Covid-19 van impedir que el Ple Municipal del mes de novembre es pogués fer de manera presencial tal com estava previst i va ser novament telemàtic. Un Ple Municipal on van quedar palesos alguns debats ciutadans que caldria fer de manera extensa, com són els de la seguretat o el del paper dels impostos.

I és que el paper de la seguretat, de la policia local, de la creació de la unitat dita USIR, va tornar a ser font de polèmica arran d’un dels decrets que es van posar a votació en el Ple. La reconversió de diverses places d’agent de la policia local va originar un debat en què novament es van contraposar diverses maneres d’entendre l’activitat de la policia, però també què es vol aconseguir amb aquesta política de seguretat. Pel nostre grup, com va dir el portaveu Jesús Sànchez, el model policial ha de ser el d’una policia de proximitat, de carrer, però una policia sobretot que treballi en la prevenció i una política de seguretat que reculli d’altres aspectes més enllà de la mera reacció davant les accions delictives.

Aquesta manera d’entendre la seguretat a la nostra ciutat no és compartida per l’Equip de Govern municipal, que s’entesta en les xarxes a projectar una imatge de la ciutat on la policia local sembla la protagonista de la vida de Santa Coloma, amb intervencions constants, fet que no creiem que sigui la manera de reflectir què és Santa Coloma més enllà d’una ciutat on contínuament ha d’estar la policia ‘en acció’. Les paraules de l’alcaldessa replicant el nostre posicionament van deixar palès què aquest tema provoca enfrontaments i que el rerefons de la utilització de la seguretat per part de l’extrema dreta és un problema que cal afrontar.

Un altre tema important per la nostra ciutat va ser la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. Un pressupost que pràcticament oblida a Santa Coloma i que és tasca de totes les forces polítiques del consistori fer pressió perquè aquest cobreixi les demandes d’una de les ciutats amb més dèficits per part de la Generalitat. Vam votar favorablement a la moció presentada i vam anunciar que ja hem traslladat a les nostres companyes al Parlament les demandes de la ciutadania colomenca.

El Ple va començar com sempre amb la lectura i votació dels decrets. Novament vam insistir en la manca de previsió per part de l’Equip de Govern en matèria de Recursos Humans. Vam apremiar tambè a l’Equip de Govern a què avanci en la formalització del conveni amb l’operador elèctric metropolità, i que faci seves les reivindicacions de la gent que va sortir al carrer el passat 17 de novembre en manifestació per Santa Coloma.

Respecte a la creació de la Comissió Interdepartamental de Civisme i l’elaboració del Pla de Civisme, creiem què seria bo què la ciutadania i les entitats poguessin participar en aquest Pla i Comissió. El tema del civisme com el de la seguretat, és objecte d’un debat sobre què som com a ciutat i què volem ser. I aquest debat ha de ser ampli.

De nou vam reclamar la municipalització de diversos serveis, com el de neteja, la recollida de residus voluminosos o bé la gestió del cementiri. Creiem, com va dir Jesús Sànchez, que aquestes municipalitzacions reverteixen en benefici de les treballadores i del servei què s’ofereix a la ciutadania.

Pel que fa al conveni signat entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma i l’AMB per establir el marc de col·laboració en relació amb la gestió de les Rondes de Barcelona, vam fer trasllat de les preocupacions de l’Associació de Veïns de Riu Nord sobre l’efecte de les emissions de la B-20 al seu pas per Santa Coloma.

Sobre els canvis en els Consells d’Administració de Grameimpuls i Gramepark, la nostra companya regidora Raquel Cuesta va apuntar que la presència de la Tinent d’Alcaldessa Bàrbara Ferrer, com a responsable d’Àrea de Benestar Social, en el consell d’administració de Grameimpuls ha de significar una major sensibilitat social en el tema d’habitatge, en un moment molt complicat.

Respecte a l’aprovació de la creació del Consell Municipal de la Infància de Santa Coloma, la companya Núria Larroya va fer esment a incorporar una mirada d’infants a la vida de la ciutat.

Es van llegir dues Declaracions Instucionals. Una primera pel 25N, Dia Mundial per l’eliminació de les violències contra les dones, on van prendre la paraula les companyes de Dones d’En Comú Podem amb la Jeny Pérez Crespo com a portaveu, que van llegir un manifest per instar a combatre totes les violències en totes les seves formes. Una declaració i una intervenció què volem que no es quedi en paraules i es posin tots els mitjans per aconseguir l’erradicació de les violències contra les dones.

Una segona declaració institucional va ser la dedicada al Dia Mundial de la Infància per resaltar tant la defensa dels seus drets com la importància de la seva veu en la construcció de la societat.

Pel que fa a les mocions, vam presentar la moció per recuperar els drets laborals de treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral, moció que va ser aprovada. Una moció que té sentit des de l’acord de Govern de coalició i que emplaça a l’Estat a derogar una reforma laboral del PP què ha instaurat la precarietat i la inestabilitat com a forma de vida. És el moment d’instaurar una nova manera d’entendre les relacions laborals que fomenti la creació d’ocupació estable.

Respecte a les mocions presentades sobre l’eliminació de l’impost al CO2 i la relativa a les plusvàlues, vam votar en contra. Respecte a la primera, creiem que l’acció contra el canvi climàtic requereix mesures de tota mena per poder fer front a una situació d’emergència. I respecte a les apreciacions sobre les sentències relatives a les plusvàlues, considerem que és necessari una llei de finançament local que permeti a les entitats municipals atendre les necessitats de la ciutadania, tal com ho ha fet amb els recursos limitats durant la pandèmia, va dir la Raquel Cuesta.

Per finalitzar, la Núria Larroya va llegir un prec instant a l’Ajuntament a defensar el model d’escola catalana i la immersió lingüística i va cridar a la manifestació del pròxim 18 de desembre convocada per Som Escola.

Posted by in Articles, Cròniques, Sin categoría